خانه، ویلا،خانه روستایی
309k – 19.1M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در دبی

102 ملک در
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 480 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 294 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 169 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
دبی, امارات متحده عربی
666,000 $
666,000 $
مساحت کل 301 متر مربعمساحت زمین: 323 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پالم جمیرا, دبی, امارات متحده عربی
7,895,000 $
7,895,000 $
مساحت کل: 630 متر مربعمساحت زمین: 1,486 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
پالم جمیرا, دبی, امارات متحده عربی
10,889,000 $
10,889,000 $
مساحت کل: 1,161 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
پالم جمیرا, دبی, امارات متحده عربی
9,120,000 $
9,120,000 $
مساحت کل: 656 متر مربعمساحت زمین: 1,486 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
پالم جمیرا, دبی, امارات متحده عربی
6,806,000 $
6,806,000 $
مساحت کل: 1,044 متر مربعمساحت زمین: 1,896 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
پالم جمیرا, دبی, امارات متحده عربی
4,355,000 $
4,355,000 $
مساحت کل: 557 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
357,000 $
357,000 $
مساحت کل: 257 متر مربعمساحت زمین: 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 170 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
309,000 $
309,000 $
مساحت کل: 195 متر مربعمساحت زمین: 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
3,718,000 $
3,718,000 $
مساحت کل 649 متر مربعمساحت زمین: 697 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 161 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 389 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
757,000 $
757,000 $
مساحت کل 300 متر مربع3 اتاق خواب
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 230 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 160 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دبی, امارات متحده عربی
1,517,000 $
1,517,000 $
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب
25-1 در 102 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5% شروع درصد رهن از