• more ...
 • استان ترابزون, ترکیه
همه موارد
181k – 1.6M
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 181k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 181k
 • 220k
 • 290k
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 181k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 181k
 • 220k
 • 290k
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در استان ترابزون

25 ملک در
$338,000
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$1,000,000
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$1,204,000
مساحت کل 400 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
5 days ago
$1,567,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2 months ago
$675,000
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$640,000
مساحت کل 450 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1 month ago
$367,000
مساحت کل 220 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$513,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
$639,000
مساحت کل 190 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3 months ago
$663,000
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2 months ago
$425,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$450,000
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$229,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$482,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$211,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$181,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$922,000
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
$809,000
مساحت کل 390 متر مربع10 اتاق خواب10 حمام های جداگانه
2 months ago
$330,000
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
$1,145,000
مساحت کل 450 متر مربع4 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
5 days ago
$458,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
$660,000
مساحت کل 600 متر مربع10 اتاق خواب10 حمام های جداگانه
$490,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$958,000
مساحت کل 202 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
5 days ago
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Sarıyer, Istanbul, ترکیه. From $760,000
From $760,000
ساخت 2019در جمع 830 واحد مسکونی
آپارتمان – Maslak, Istanbul, ترکیه. From $762,000
From $762,000
ساخت 2017در جمع 458 واحد مسکونی
آپارتمان – Beykoz, Istanbul, ترکیه. $554,000
$554,000
مساحت کل 97 متر مربع1 اتاق خواب
پنت‌هاوس ها – Sarıyer, Istanbul, ترکیه. From $2,096,000
From $2,096,000
ساخت 2017در جمع 48 واحد مسکونی
آپارتمان – Beykoz, Istanbul, ترکیه. From $1,780,000
From $1,780,000
ساخت 2021در جمع 219 واحد مسکونی
آپارتمان – Eyüpsultan, Istanbul, ترکیه. From $440,000
From $440,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 593 واحد مسکونی
آپارتمان – Beykoz, Istanbul, ترکیه. $915,000
$915,000
مساحت کل 172 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Beykoz, Istanbul, ترکیه. $1,099,000
$1,099,000
مساحت کل 189 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – Beykoz, Istanbul, ترکیه. From $1,563,000
From $1,563,000
در جمع 240 واحد مسکونی
آپارتمان – Beykoz, Istanbul, ترکیه. From $949,000
From $949,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 739 واحد مسکونی
آپارتمان – Eyüpsultan, Istanbul, ترکیه. From $359,000
From $359,000
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 389 واحد مسکونی
ساختمان تازه ساز – Sarıyer, Istanbul, ترکیه. $910,000
$910,000
مساحت کل 129 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Sarıyer, Istanbul, ترکیه. $881,000
$881,000
مساحت کل 129 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Sarıyer, Istanbul, ترکیه. From $1,350,000
From $1,350,000
ساخت 2021در جمع 935 واحد مسکونی
ساختمان تازه ساز – Eyüpsultan, Istanbul, ترکیه. $222,000
$222,000
مساحت کل 55 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Sarıyer, Istanbul, ترکیه. From $641,000
From $641,000
سال ساخت: 2024در جمع 1050 واحد مسکونی
ساختمان تازه ساز – Eyüpsultan, Istanbul, ترکیه. $310,000
$310,000
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Beykoz, Istanbul, ترکیه. $1,699,000
$1,699,000
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Beykoz, Istanbul, ترکیه. $1,162,000
$1,162,000
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Sarıyer, Istanbul, ترکیه. $771,000
$771,000
مساحت کل 185 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Sarıyer, Istanbul, ترکیه. $5,856,000
$5,856,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Eyüpsultan, Istanbul, ترکیه. From $283,000
From $283,000
در جمع 368 واحد مسکونی
ویلا – Beykoz, Istanbul, ترکیه. $887,000
$887,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Eyüpsultan, Istanbul, ترکیه. From $424,000
From $424,000
سال ساخت: 2023.IIدر جمع 104 واحد مسکونی
25-1 در 337 مورد, صفحه 1 در 14
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از