• more ...
 • آنتالیا, ترکیه
آپارتمان
41k – 628k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در آنتالیا

915 ملک در
$61,000
مساحت کل 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$221,000
مساحت کل 164 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$90,000
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$265,000
مساحت کل 182 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$135,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$74,000
مساحت زمین: 10,000 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$123,000
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$177,000
مساحت کل 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$65,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$100,000
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$82,000
مساحت زمین: 3,500 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$63,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$94,000
مساحت کل 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$171,000
مساحت کل 265 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$126,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$88,000
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$82,000
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$143,000
مساحت کل 245 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$95,000
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$151,000
مساحت کل 220 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$103,000
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$63,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$261,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$64,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$77,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 915 مورد, صفحه 1 در 37
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از