• more ...
 • کوستا بلانکا, اسپانیا
همه موارد
240k – 50M
Price
 • 240k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 240k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 240k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 240k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در کوستا بلانکا

26 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,800,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
800 متر مربع
سال ساخت
2023
1,350,000 €
سودمندی
8.1%
درآمد مطلق
110,000 €
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
2020
1,450,000 €
سودمندی
7.11%
درآمد مطلق
96,000 €
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
2020
5,350,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
312,000 €
منظقه
2,300 متر مربع
سال ساخت
2018
4,500,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
200,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
5,200,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
350,000 €
منظقه
5,066 متر مربع
سال ساخت
2005
7,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,500 متر مربع
سال ساخت
50,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
3,000,000 €
منظقه
26,600 متر مربع
سال ساخت
30,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,500,000 €
منظقه
15,388 متر مربع
سال ساخت
22,000,000 €
سودمندی
30.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
950,000 €
سودمندی
7.8%
درآمد مطلق
75,600 €
منظقه
1,900 متر مربع
سال ساخت
1,800,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
108,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
3,500,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
203,000 €
منظقه
9,700 متر مربع
سال ساخت
7,200,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
432,000 €
منظقه
4,100 متر مربع
سال ساخت
3,950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,400 متر مربع
سال ساخت
550,000 €
سودمندی
11.8%
درآمد مطلق
65,000 €
منظقه
سال ساخت
495,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
2,405,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
880,000 €
1,150,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
160 متر مربع
سال ساخت
240,000 €
سودمندی
25.0%
درآمد مطلق
60,000 €
منظقه
سال ساخت
13,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
16,243 متر مربع
سال ساخت
5,950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
15,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,000 متر مربع
سال ساخت
2,350,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
3,450,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
990,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از