• more ...
 • خیرونا (شهر), کاتالونیا, اسپانیا
خانه های بهم متصل
425k – 1.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در خیرونا (شهر)

3 ملک در
425,000 €
مساحت کل 113 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,050,000 €
مساحت کل 290 متر مربع4 اتاق خواب
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
550,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
املاک مشابه در همین نزدیکی
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 520,000 €
520,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 83 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Torredembarra, کاتالونیا, اسپانیا. 357,000 €
357,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – کمبریلز, کاتالونیا, اسپانیا. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع12 اتاق خواب
 دو خانه بهم متصل – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,140,000 €
2,140,000 €
مساحت کل 282 متر مربعمساحت زمین: 166 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Roses, کاتالونیا, اسپانیا. 625,000 €
625,000 €
مساحت کل 133 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Tossa de Mar, کاتالونیا, اسپانیا. 390,000 €
390,000 €
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – کمبریلز, کاتالونیا, اسپانیا. 394,000 €
394,000 €
مساحت کل 118 متر مربعمساحت زمین: 202 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 299,000 €
299,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Badalona, بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 630,000 €
630,000 €
مساحت کل 185 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – کاتالونیا, اسپانیا. 420,000 €
420,000 €
مساحت کل 200 متر مربع3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Tamariu, کاتالونیا, اسپانیا. 1,025,000 €
1,025,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 382,000 €
382,000 €
مساحت کل 87 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 295,000 €
295,000 €
مساحت کل 114 متر مربعمساحت زمین: 227 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 708,000 €
708,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 273,000 €
273,000 €
مساحت کل 95 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Badalona, بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 472,000 €
472,000 €
مساحت کل 240 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 403,000 €
403,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Tamariu, کاتالونیا, اسپانیا. 315,000 €
315,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 257,000 €
257,000 €
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 618,000 €
618,000 €
مساحت کل 160 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Badalona, بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 136 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Tamariu, کاتالونیا, اسپانیا. 295,000 €
295,000 €
مساحت کل 135 متر مربع3 اتاق خواب
 دو خانه بهم متصل – Tamariu, کاتالونیا, اسپانیا. 215,000 €
215,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از