• еще ...
 • پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
225k – 3.2M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در پالما د مایورکا

33 ملک در
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
10 floor of 10
3,240,000 € 12,960 € per m²
3,240,000 €
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
4 floor
900,000 € 8,035 € per m²
900,000 €
مساحت کل 112 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
2,990,000 € 6,102 € per m²
2,990,000 €
مساحت کل 490 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
550,000 € 5,238 € per m²
550,000 €
مساحت کل 105 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
322,000 € 2,981 € per m²
322,000 €
مساحت کل 108 متر مربعمساحت زمین: 108 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
800,000 € 4,848 € per m²
800,000 €
مساحت کل 165 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
1,250,000 € 6,313 € per m²
1,250,000 €
مساحت کل 198 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
1,650,000 € 10,784 € per m²
1,650,000 €
مساحت کل 153 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
495,000 € 4,125 € per m²
495,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 120 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
890,000 € 4,944 € per m²
890,000 €
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
1,750,000 € 11,986 € per m²
1,750,000 €
مساحت کل 146 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
1 floor
656,000 € 5,206 € per m²
656,000 €
مساحت کل 126 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
1 floor
644,000 € 4,293 € per m²
644,000 €
مساحت کل 150 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
1 floor
354,000 € 4,783 € per m²
354,000 €
مساحت کل 74 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
695,000 € 4,088 € per m²
695,000 €
مساحت کل 170 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
350,000 € 4,375 € per m²
350,000 €
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
1,400,000 € 5,714 € per m²
1,400,000 €
مساحت کل 245 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
410,000 € 2,180 € per m²
410,000 €
مساحت کل 188 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
449,000 € 6,414 € per m²
449,000 €
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 70 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
403,000 € 2,760 € per m²
403,000 €
مساحت کل 146 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
225,000 € 3,040 € per m²
225,000 €
مساحت کل 74 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
235,000 € 3,916 € per m²
235,000 €
مساحت کل 60 متر مربعمساحت زمین: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
473,000 € 3,503 € per m²
473,000 €
مساحت کل 135 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
695,000 € 4,088 € per m²
695,000 €
مساحت کل 170 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
480,000 € 4,363 € per m²
480,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 33 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از