• more ...
 • پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
همه موارد
240k – 13.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در پالما د مایورکا

42 ملک در
3,500,000 €
مساحت کل 1,964 متر مربعمساحت زمین: 465 متر مربع1 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,800,000 €
مساحت کل 643 متر مربعمساحت زمین: 33,500 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
3,950,000 €
مساحت کل 751 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,750,000 €
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 664 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
595,000 €
مساحت کل 95 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
13,500,000 €
مساحت کل 890 متر مربعمساحت زمین: 833 متر مربع4 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
1,250,000 €
مساحت کل 144 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,200,000 €
مساحت کل 681 متر مربعمساحت زمین: 1,070 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,495,000 €
مساحت کل 260 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,250,000 €
مساحت کل 198 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 530 متر مربعمساحت زمین: 920 متر مربع
840,000 €
مساحت کل 483 متر مربعمساحت زمین: 5,800 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3 months ago
900,000 €
مساحت کل 112 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
800,000 €
مساحت کل 165 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
322,000 €
مساحت کل 108 متر مربعمساحت زمین: 108 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
500,000 €
مساحت کل 110 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
429,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 120 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
310,000 €
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,650,000 €
مساحت کل 153 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
5,775,000 €
مساحت کل 2,400 متر مربعمساحت زمین: 125,000 متر مربع15 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
9,700,000 €
مساحت کل 1,700 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع
250,000 €
مساحت کل 128 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
644,000 €
مساحت کل 150 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
656,000 €
مساحت کل 126 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
354,000 €
مساحت کل 74 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 42 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از