• more ...
 • پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
همه موارد
310k – 9.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در پالما د مایورکا

30 ملک در
1,995,000 €
مساحت کل 230 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,495,000 €
مساحت کل 214 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
3,500,000 €
مساحت کل 1,964 متر مربعمساحت زمین: 465 متر مربع1 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,800,000 €
مساحت کل 643 متر مربعمساحت زمین: 33,500 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,900,000 €
مساحت کل 460 متر مربعمساحت زمین: 830 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
570,000 €
مساحت کل 95 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,175,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,195,000 €
مساحت کل 260 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
900,000 €
مساحت کل 112 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
322,000 €
مساحت کل 108 متر مربعمساحت زمین: 108 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
800,000 €
مساحت کل 165 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
429,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 120 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
310,000 €
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,790,000 €
مساحت کل 164 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
510,000 €
مساحت کل 105 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
9,700,000 €
مساحت کل 1,700 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع
5,775,000 €
مساحت کل 2,400 متر مربعمساحت زمین: 125,000 متر مربع15 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1 month ago
460,000 €
مساحت کل 113 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
400,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
403,000 €
مساحت کل 146 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
390,000 €
مساحت زمین: 133 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
942,000 €
مساحت کل 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
480,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
590,000 €
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
830,000 €
مساحت کل 116 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
پنت‌هاوس ها – پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,420,000 €
مساحت کل 161 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
643,000 €
مساحت کل 88 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
ویلا – پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا. 625,000 €
625,000 €
مساحت کل 136 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – پالما د مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا. 345,000 €
345,000 €
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از