ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
1.5M – 9.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز لوکس/لاکچری در اسپانیا

24 ملک در
3,200,000 €
مساحت کل 288 متر مربعمساحت زمین: 196 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,990,000 €
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,550,000 €
مساحت کل 207 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,895,000 €
مساحت کل 232 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 week ago
2,375,000 €
مساحت کل 250 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4,950,000 €
مساحت کل 434 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,915,000 €
مساحت کل 155 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,995,000 €
مساحت کل 290 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,965,000 €
مساحت کل 155 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
5,950,000 €
مساحت کل 962 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,549,000 €
مساحت کل 155 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,622,000 €
مساحت کل 155 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,728,000 €
مساحت کل 155 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,950,000 €
مساحت کل 375 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,687,000 €
مساحت کل 155 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,560,000 €
مساحت کل 289 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,900,000 €
مساحت کل 275 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 weeks ago
3,095,000 €
مساحت کل 468 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,650,000 €
مساحت کل 249 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
1,691,000 €
مساحت کل 155 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,746,000 €
مساحت کل 99 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Portals Nous, جزایر بالئاری, اسپانیا. 9,900,000 €
9,900,000 €
مساحت کل 760 متر مربعمساحت زمین: 1,328 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 315 متر مربع4 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
پنت‌هاوس ها – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 1,690,000 €
1,690,000 €
مساحت کل 175 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Fuengirola, اندلس, اسپانیا. 1,660,000 €
1,660,000 €
مساحت کل 114 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 1,550,000 €
1,550,000 €
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Ojen, اندلس, اسپانیا. 2,800,000 €
2,800,000 €
مساحت کل 457 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 1,550,000 €
1,550,000 €
مساحت کل 133 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Fuengirola, اندلس, اسپانیا. 1,899,000 €
1,899,000 €
مساحت کل 215 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 2,375,000 €
2,375,000 €
مساحت کل 333 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 4,250,000 €
4,250,000 €
مساحت کل 484 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Estepona, اندلس, اسپانیا. 4,290,000 €
4,290,000 €
مساحت کل 203 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Estepona, اندلس, اسپانیا. 2,490,000 €
2,490,000 €
مساحت کل 161 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Fuengirola, اندلس, اسپانیا. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Ojen, اندلس, اسپانیا. 1,595,000 €
1,595,000 €
مساحت کل 148 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 3,080,000 €
3,080,000 €
مساحت کل 260 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Estepona, اندلس, اسپانیا. 2,150,000 €
2,150,000 €
مساحت کل 133 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Altea, والنسیا, اسپانیا. 2,100,000 €
2,100,000 €
مساحت کل 586 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Sotogrande, اندلس, اسپانیا. 1,757,000 €
1,757,000 €
مساحت کل 232 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Sotogrande, اندلس, اسپانیا. 1,866,000 €
1,866,000 €
مساحت کل 273 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Sotogrande, اندلس, اسپانیا. 2,736,000 €
2,736,000 €
مساحت کل 309 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Sotogrande, اندلس, اسپانیا. 2,261,000 €
2,261,000 €
مساحت کل 273 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Altea, والنسیا, اسپانیا. 2,650,000 €
2,650,000 €
مساحت کل 670 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
آپارتمان – Estepona, اندلس, اسپانیا. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 390 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Playa San Juan, جزایر قناری (قناری), اسپانیا. 1,556,000 €
1,556,000 €
مساحت کل 196 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Sotogrande, اندلس, اسپانیا. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 599 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Sotogrande, اندلس, اسپانیا. 2,100,000 €
2,100,000 €
مساحت کل 422 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Altea, والنسیا, اسپانیا. 2,199,000 €
2,199,000 €
مساحت کل 254 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 279 مورد, صفحه 1 در 11
Tranio's representative offices
torrevieja

Tranio LLC

Calle del Palangre, 14, 03182 Torrevieja, Alicante, Spain

+34 932 204 049

athens

Tranio LLC

Vissarionos, 4, 10672 Athens, Greece

+30 211 198-60-27

berlin

Tranio Germany GmbH

Schlüterstraße 38, 10629 Berlin, Germany

+49 302 2957622

cyprus

TRANIO GLOBAL REAL ESTATE L.L.C

38 Karaiskaki Kanika Alexander Center, Block 1, 1st Floor office 113b, 3032 Limassol Cyprus

+35 725 060200

Tranio's Dubai office

Tranio Global Real Estate

Al Ameri Tower - 19th floor - Barsha Heights - Dubai - UAE

+971 4 608 6565

Tranio's Phuket office

Tranio Global Real Estate

Lagoon Plaza, 21/6 Lagoon Rd, Cherngtalay Thalang Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Thailand

+90 (212) 922 22 21

istanbul

Tranio Global Real Estate

Fulya, Büyükdere Cd. No:76, 34394 Şişli/İstanbul, Turkey

+44 17 4822 0039

متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از