• more ...
 • Nueva Andalucia, ماربلا, اندلس, اسپانیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه های بهم متصل
225k – 925k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در Nueva Andalucia

8 ملک در
575,000 €
مساحت کل 118 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
925,000 €
مساحت کل 166 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
499,000 €
مساحت کل 294 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
670,000 €
مساحت کل 272 متر مربعمساحت زمین: 26 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
499,000 €
مساحت کل 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
225,000 €
مساحت کل 73 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
285,000 €
مساحت کل 122 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
665,000 €
مساحت کل 144 متر مربعمساحت زمین: 36 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 460,000 €
460,000 €
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 530,000 €
530,000 €
مساحت کل 188 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 799,000 €
799,000 €
مساحت کل 358 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 745,000 €
745,000 €
مساحت کل 290 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 240,000 €
240,000 €
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 2,495,000 €
2,495,000 €
مساحت کل 194 متر مربعمساحت زمین: 194 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 975,000 €
975,000 €
مساحت کل 292 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 160 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 1,195,000 €
1,195,000 €
مساحت کل 290 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 493,000 €
493,000 €
مساحت کل 254 متر مربعمساحت زمین: 317 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 585,000 €
585,000 €
مساحت کل 235 متر مربعمساحت زمین: 70 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 460,000 €
460,000 €
مساحت کل 282 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 1,640,000 €
1,640,000 €
مساحت کل 293 متر مربعمساحت زمین: 92 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 1,295,000 €
1,295,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 181 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 1,050,000 €
1,050,000 €
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 410,000 €
410,000 €
مساحت کل 280 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 585,000 €
585,000 €
مساحت کل 302 متر مربعمساحت زمین: 472 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 635,000 €
635,000 €
مساحت کل 297 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 389,000 €
389,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 600,000 €
600,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 525,000 €
525,000 €
مساحت کل 224 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 36 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از