• more ...
 • Funchal, مادیرا, پرتغال
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
118k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 1 خوابه فروشی در Funchal

25 ملک در
1,750,000 €
مساحت کل 812 متر مربعمساحت زمین: 812 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,500,000 €
مساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,590,000 €
مساحت کل 720 متر مربعمساحت زمین: 720 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل 3,620 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
985,000 €
مساحت کل 770 متر مربعمساحت زمین: 770 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل 3,000 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,800,000 €
مساحت کل 559 متر مربعمساحت زمین: 559 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,150,000 €
مساحت کل 578 متر مربعمساحت زمین: 578 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
890,000 €
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 290 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
785,000 €
مساحت زمین: 550 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 1,600 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
595,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,060 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
730,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
399,000 €
مساحت کل 253 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
550,000 €
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
460,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 510 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,400,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,400,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
325,000 €
مساحت کل 121 متر مربعمساحت زمین: 151 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
995,000 €
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 887 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,200,000 €
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع10 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
118,000 €
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 741 متر مربعمساحت زمین: 3,620 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 410,000 €
410,000 €
مساحت کل 258 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
پنت‌هاوس ها – Funchal, مادیرا, پرتغال. 595,000 €
595,000 €
مساحت کل 196 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Funchal, مادیرا, پرتغال. From 395,000 €
From 395,000 €
سال ساخت: 2023در جمع 34 واحد مسکونی
پنت‌هاوس ها – Funchal, مادیرا, پرتغال. 675,000 €
675,000 €
مساحت کل 182 متر مربعمساحت زمین: 182 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – مادیرا, پرتغال. 790,000 €
790,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 969 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
زمین تجاری – Funchal, مادیرا, پرتغال. 900,000 €
900,000 €
مساحت زمین: 8,660 متر مربع
آپارتمان – São Martinho, Funchal, مادیرا, پرتغال. 295,000 €
295,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – مادیرا, پرتغال. 1,980,000 €
1,980,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – مادیرا, پرتغال. 1,150,000 €
1,150,000 €
مساحت کل 482 متر مربعمساحت زمین: 482 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Estreito da Calheta, مادیرا, پرتغال. 820,000 €
820,000 €
مساحت کل 1,400 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Funchal, مادیرا, پرتغال. 832,000 €
832,000 €
مساحت کل 186 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 627 متر مربعمساحت زمین: 627 متر مربع5 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Cruz (Portugal), مادیرا, پرتغال. 595,000 €
595,000 €
مساحت کل 550 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Funchal, مادیرا, پرتغال. 300,000 €
300,000 €
مساحت کل 128 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Funchal, مادیرا, پرتغال. 810,000 €
810,000 €
مساحت کل 223 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Funchal, مادیرا, پرتغال. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 460 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Funchal, مادیرا, پرتغال. 455,000 €
455,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Funchal, مادیرا, پرتغال. 1,150,000 €
1,150,000 €
مساحت کل 315 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 7,950,000 €
7,950,000 €
مساحت کل 20,000 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع4 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Funchal, مادیرا, پرتغال. 900,000 €
900,000 €
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Estreito da Calheta, مادیرا, پرتغال. 1,350,000 €
1,350,000 €
مساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Funchal, مادیرا, پرتغال. 825,000 €
825,000 €
مساحت کل 350 متر مربع5 حمام های جداگانه
آپارتمان – São Martinho, Funchal, مادیرا, پرتغال. From 250,000 €
From 250,000 €
ساخت 2022در جمع 108 واحد مسکونی
ویلا – مادیرا, پرتغال. 1,790,000 €
1,790,000 €
مساحت کل 1,015 متر مربعمساحت زمین: 1,015 متر مربع4 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Funchal, مادیرا, پرتغال. Price on request
Price on request
مساحت کل 460 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Estreito da Calheta, مادیرا, پرتغال. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 980 متر مربعمساحت زمین: 980 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 125 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از