• more ...
 • Funchal, مادیرا, پرتغال
خانه، ویلا،خانه روستایی
118k – 8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در Funchal

34 ملک در
1,750,000 €
مساحت کل 812 متر مربعمساحت زمین: 812 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,500,000 €
مساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,590,000 €
مساحت کل 720 متر مربعمساحت زمین: 720 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
950,000 €
مساحت کل 1,932 متر مربعمساحت زمین: 1,932 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل 3,620 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
985,000 €
مساحت کل 770 متر مربعمساحت زمین: 770 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت کل 630 متر مربعمساحت زمین: 630 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 559 متر مربعمساحت زمین: 559 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل 3,000 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,900,000 €
مساحت کل 627 متر مربعمساحت زمین: 627 متر مربع5 حمام های جداگانه
1,150,000 €
مساحت کل 578 متر مربعمساحت زمین: 578 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
890,000 €
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 290 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت زمین: 550 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
7,950,000 €
مساحت کل 20,000 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع4 حمام های جداگانه
2 months ago
595,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,060 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 1,600 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
730,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
785,000 €
مساحت کل 533 متر مربعمساحت زمین: 533 متر مربع4 حمام های جداگانه
2 months ago
460,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 510 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
399,000 €
مساحت کل 253 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
550,000 €
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,400,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,400,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
325,000 €
مساحت کل 121 متر مربعمساحت زمین: 151 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 34 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از