• more ...
 • مادیرا, پرتغال
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.5M – 3.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه لوکس/لاکچری 3 خوابه در مادیرا برای فروش

13 ملک در
1,750,000 €
مساحت کل 812 متر مربعمساحت زمین: 812 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,980,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,590,000 €
مساحت کل 720 متر مربعمساحت زمین: 720 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل 3,620 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
1,800,000 €
مساحت کل 559 متر مربعمساحت زمین: 559 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل 3,000 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,800,000 €
مساحت زمین: 1,100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 1,600 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 741 متر مربعمساحت زمین: 3,620 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1,950,000 €
مساحت زمین: 9,000 متر مربع13 اتاق خواب12 حمام های جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 803 متر مربعمساحت زمین: 5,400 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 486 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Lagos, فارو (پرتغال), پرتغال. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت زمین: 731 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت زمین: 8,860 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 2,295,000 €
2,295,000 €
مساحت کل 850 متر مربعمساحت زمین: 11,320 متر مربع9 اتاق خواب15 حمام های جداگانه
زمین کشاورزی – Setubal (city), Setubal, پرتغال. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 702 متر مربعمساحت زمین: 10,144 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 3,350,000 €
3,350,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 980 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 3,400,000 €
3,400,000 €
مساحت کل 464 متر مربعمساحت زمین: 2,202 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
زمین کشاورزی – Santarem, Alentejo Region, پرتغال. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 1,094 متر مربعمساحت زمین: 45,000 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
زمین کشاورزی – Santarem, Alentejo Region, پرتغال. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 1,500 متر مربعمساحت زمین: 45,000 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 7,500,000 €
7,500,000 €
مساحت کل 1,188 متر مربعمساحت زمین: 2,780 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 622 متر مربعمساحت زمین: 622 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 2,250,000 €
2,250,000 €
مساحت کل 622 متر مربعمساحت زمین: 622 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 1,300 متر مربعمساحت زمین: 13,000 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
عمارت – Estoril, لیسبون, پرتغال. 9,000,000 €
9,000,000 €
مساحت کل 981 متر مربعمساحت زمین: 6,366 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Evora, Alentejo Region, پرتغال. 2,350,000 €
2,350,000 €
مساحت کل 551 متر مربعمساحت زمین: 570,000 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Oeiras, لیسبون, پرتغال. 12,500,000 €
12,500,000 €
مساحت کل 1,600 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع20 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Portalegre District, Alentejo Region, پرتغال. 2,690,000 €
2,690,000 €
مساحت کل 3,500 متر مربعمساحت زمین: 710,000 متر مربع12 اتاق خواب10 حمام های جداگانه
ویلا – Portalegre District, Alentejo Region, پرتغال. 4,967,000 €
4,967,000 €
مساحت کل 3,500 متر مربعمساحت زمین: 2,850,000 متر مربع12 اتاق خواب10 حمام های جداگانه
ویلا – Beja, Alentejo Region, پرتغال. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 366 متر مربعمساحت زمین: 920,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Almada, Setubal, پرتغال. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 835 متر مربعمساحت زمین: 5,484 متر مربع6 اتاق خواب
خانه – Porto (city), پورتو, پرتغال. 1,710,000 €
1,710,000 €
مساحت کل 525 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 383 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Alcabideche, لیسبون, پرتغال. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Aveiro, پرتغال. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع5 اتاق خواب
زمین کشاورزی – Evora, Alentejo Region, پرتغال. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 363,925 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Evora, Alentejo Region, پرتغال. 1,535,000 €
1,535,000 €
مساحت کل 408 متر مربعمساحت زمین: 7,620 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
زمین کشاورزی – Viana do Castelo, پرتغال. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 150,000 متر مربع10 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Portalegre District, Alentejo Region, پرتغال. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 1,311,000 متر مربع8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از