• more ...
 • مادیرا, پرتغال
همه موارد
606k – 11.2M
Price
 • 606k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 606k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 606k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 606k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در مادیرا

9 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
606,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
108 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,372 متر مربع
سال ساخت
11,250,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
10,750,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
4,250,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
10,750,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
4,250,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
11,250,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2025
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2025
280,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2023
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
280,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2023
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
650,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
منظقه
110 متر مربع
سال ساخت
1978
326,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
93 متر مربع
سال ساخت
950,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
42,000 €
منظقه
539 متر مربع
سال ساخت
250,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2022
539,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
91 متر مربع
سال ساخت
2024
848,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
163 متر مربع
سال ساخت
2024
1,010,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
75 متر مربع
سال ساخت
2024
2,410,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
163 متر مربع
سال ساخت
2024
150,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
26 متر مربع
سال ساخت
2021
2,949,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
351 متر مربع
سال ساخت
2021
250,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
منظقه
93 متر مربع
سال ساخت
22,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,320,000 €
منظقه
12,000 متر مربع
سال ساخت
1,250,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
300 متر مربع
سال ساخت
2012
900,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
42,000 €
منظقه
425 متر مربع
سال ساخت
308,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
17,000 €
منظقه
228 متر مربع
سال ساخت
10,500,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
560,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
4,750,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
260,000 €
منظقه
سال ساخت
19,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
950,000 €
منظقه
سال ساخت
2010
6,500,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
325,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2012
25-1 در 1627 مورد, صفحه 1 در 65
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از