خانه، ویلا،خانه روستایی
200k – 12.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در لیسبون

24 ملک در
975,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 420 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3 months ago
3,350,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 980 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
7,500,000 €
مساحت کل 1,188 متر مربعمساحت زمین: 2,780 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
2,250,000 €
مساحت کل 622 متر مربعمساحت زمین: 622 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,300,000 €
مساحت کل 622 متر مربعمساحت زمین: 622 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,950,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
1,720,000 €
مساحت کل 216 متر مربعمساحت زمین: 537 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل 106 متر مربعمساحت زمین: 131 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3,900,000 €
مساحت کل 1,300 متر مربعمساحت زمین: 13,000 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
9,000,000 €
مساحت کل 981 متر مربعمساحت زمین: 6,366 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
1,390,000 €
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 1,773 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
12,500,000 €
مساحت کل 1,600 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع20 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
5,350,000 €
مساحت زمین: 1,343 متر مربع
1,250,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 420 متر مربع4 حمام های جداگانه
513,000 €
مساحت زمین: 374 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
690,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 139 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
2,950,000 €
مساحت کل 383 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
671,000 €
مساحت زمین: 489 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,050,000 €
مساحت کل 312 متر مربعمساحت زمین: 312 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Alcabideche, لیسبون, پرتغال. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 weeks ago
1,700,000 €
مساحت کل 3,712 متر مربعمساحت زمین: 3,712 متر مربع7 حمام های جداگانه
4,350,000 €
مساحت کل 680 متر مربع
560,000 €
مساحت کل 3,120 متر مربعمساحت زمین: 3,120 متر مربع5 حمام های جداگانه
200,000 €
مساحت کل 44 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – مادیرا, پرتغال. 790,000 €
790,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 969 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 812 متر مربعمساحت زمین: 812 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – مادیرا, پرتغال. 1,980,000 €
1,980,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
زمین کشاورزی – Funchal, مادیرا, پرتغال. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 184 متر مربعمساحت زمین: 257 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 176 متر مربعمساحت زمین: 190 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 486 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Lagos, فارو (پرتغال), پرتغال. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت زمین: 731 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 521 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت زمین: 8,860 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Moncarapacho, فارو (پرتغال), پرتغال. 465,000 €
465,000 €
مساحت کل 114 متر مربعمساحت زمین: 2,389 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 745,000 €
745,000 €
مساحت کل 197 متر مربعمساحت زمین: 1,090 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 720,000 €
720,000 €
مساحت کل 277 متر مربعمساحت زمین: 1,608 متر مربع5 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 395,000 €
395,000 €
مساحت کل 175 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 995,000 €
995,000 €
مساحت کل 334 متر مربعمساحت زمین: 3,230 متر مربع6 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 240,000 €
240,000 €
مساحت کل 381 متر مربعمساحت زمین: 1,887 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 985,000 €
985,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 15,715 متر مربع3 حمام های جداگانه
ویلا – São Brás de Alportel, فارو (پرتغال), پرتغال. 645,000 €
645,000 €
مساحت کل 196 متر مربعمساحت زمین: 3,496 متر مربع5 حمام های جداگانه
ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال. 595,000 €
595,000 €
مساحت کل 249 متر مربعمساحت زمین: 2,420 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 280,000 €
280,000 €
مساحت کل 207 متر مربعمساحت زمین: 621 متر مربع1 حمام جداگانه
ویلا – Castelo Branco, پرتغال. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 212 متر مربعمساحت زمین: 131 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – Moncarapacho, فارو (پرتغال), پرتغال. 185,000 €
185,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 3,430 متر مربع1 حمام جداگانه
ویلا – São Brás de Alportel, فارو (پرتغال), پرتغال. 495,000 €
495,000 €
مساحت کل 378 متر مربعمساحت زمین: 478 متر مربع3 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 690,000 €
690,000 €
مساحت کل 242 متر مربعمساحت زمین: 510 متر مربع3 حمام های جداگانه
25-1 در 238 مورد, صفحه 1 در 10
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از