خانه، ویلا،خانه روستایی
200k – 12.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در لیسبون

21 ملک در
3,350,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 980 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
850,000 €
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 397 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,450,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 340 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2 months ago
7,500,000 €
مساحت کل 1,188 متر مربعمساحت زمین: 2,780 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
1,395,000 €
مساحت کل 362 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1 week ago
1,800,000 €
مساحت کل 374 متر مربعمساحت زمین: 565 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1 week ago
2,250,000 €
مساحت کل 622 متر مربعمساحت زمین: 622 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,300,000 €
مساحت کل 622 متر مربعمساحت زمین: 622 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,860,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 964 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 weeks ago
2,950,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل 106 متر مربعمساحت زمین: 131 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
9,000,000 €
مساحت کل 981 متر مربعمساحت زمین: 6,366 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
12,500,000 €
مساحت کل 1,600 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع20 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
513,000 €
مساحت زمین: 374 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
690,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 139 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
671,000 €
مساحت زمین: 489 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,950,000 €
مساحت کل 383 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
1,700,000 €
مساحت کل 3,712 متر مربعمساحت زمین: 3,712 متر مربع7 حمام های جداگانه
4,350,000 €
مساحت کل 680 متر مربع
560,000 €
مساحت کل 3,120 متر مربعمساحت زمین: 3,120 متر مربع5 حمام های جداگانه
200,000 €
مساحت کل 44 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – مادیرا, پرتغال. 790,000 €
790,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 969 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 812 متر مربعمساحت زمین: 812 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – مادیرا, پرتغال. 1,980,000 €
1,980,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
زمین کشاورزی – Funchal, مادیرا, پرتغال. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 486 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Lagos, فارو (پرتغال), پرتغال. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت زمین: 731 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 521 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت زمین: 8,860 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Silves, فارو (پرتغال), پرتغال. 1,475,000 €
1,475,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 1,114 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 334 متر مربعمساحت زمین: 8,000 متر مربع5 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 745,000 €
745,000 €
مساحت کل 197 متر مربعمساحت زمین: 1,090 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 720,000 €
720,000 €
مساحت کل 277 متر مربعمساحت زمین: 1,608 متر مربع5 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 480,000 €
480,000 €
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 1,650 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 320,000 €
320,000 €
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 2,430 متر مربع3 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 1,300,000 €
1,300,000 €
مساحت کل 488 متر مربعمساحت زمین: 3,226 متر مربع5 حمام های جداگانه
ویلا – São Brás de Alportel, فارو (پرتغال), پرتغال. 525,000 €
525,000 €
مساحت کل 283 متر مربعمساحت زمین: 328 متر مربع3 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 240,000 €
240,000 €
مساحت کل 381 متر مربعمساحت زمین: 1,887 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 985,000 €
985,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 15,715 متر مربع3 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 280,000 €
280,000 €
مساحت کل 207 متر مربعمساحت زمین: 621 متر مربع1 حمام جداگانه
ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال. 595,000 €
595,000 €
مساحت کل 249 متر مربعمساحت زمین: 2,420 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 325,000 €
325,000 €
مساحت کل 166 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 690,000 €
690,000 €
مساحت کل 242 متر مربعمساحت زمین: 510 متر مربع3 حمام های جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 108,000 €
108,000 €
مساحت کل 51 متر مربع1 حمام جداگانه
ویلا – Almancil, فارو (پرتغال), پرتغال. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 310 متر مربعمساحت زمین: 2,200 متر مربع6 حمام های جداگانه
25-1 در 231 مورد, صفحه 1 در 10
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از