خانه، ویلا،خانه روستایی
150k – 6.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در آلگاروه

25 ملک در
825,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 257 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
795,000 €
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 6,360 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,927 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,090,000 €
مساحت کل 233 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
245,000 €
مساحت کل: 193 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,700,000 €
مساحت کل 333 متر مربعمساحت زمین: 1,890 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
4,500,000 €
مساحت کل 306 متر مربعمساحت زمین: 2,042 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
6,500,000 €
مساحت کل 473 متر مربعمساحت زمین: 3,850 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
795,000 €
مساحت کل 146 متر مربعمساحت زمین: 173 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
299,000 €
مساحت کل: 272 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,650,000 €
مساحت کل 187 متر مربعمساحت زمین: 239 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل: 250 متر مربع4 اتاق خواب
598,000 €
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 4,990 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
350,000 €
مساحت کل: 106 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
240,000 €
مساحت کل: 260 متر مربعمساحت زمین: 456 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
240,000 €
مساحت کل: 344 متر مربعمساحت زمین: 548 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
295,000 €
مساحت کل: 128 متر مربعمساحت زمین: 1,480 متر مربع3 اتاق خواب
280,000 €
مساحت کل: 142 متر مربعمساحت زمین: 839 متر مربع
320,000 €
مساحت کل: 144 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
225,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
240,000 €
مساحت کل: 164 متر مربع3 اتاق خواب
575,000 €
مساحت کل: 335 متر مربع3 اتاق خواب
330,000 €
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 488 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
150,000 €
مساحت کل: 113 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به آلگاروه

ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 2,100,000 €
2,100,000 €
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 1,391 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 617,000 €
617,000 €
مساحت کل: 553 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 950,000 €
950,000 €
مساحت کل: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – لیسبون, پرتغال. 3,300,000 €
3,300,000 €
مساحت کل 830 متر مربعمساحت زمین: 1,254 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Funchal, مادیرا, پرتغال. 506,000 €
506,000 €
مساحت کل: 640 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 795,000 €
795,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Alcabideche, لیسبون, پرتغال. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 4,640 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Sintra, لیسبون, پرتغال. 1,199,000 €
1,199,000 €
مساحت کل 750 متر مربعمساحت زمین: 3,024 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Estoril, لیسبون, پرتغال. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 1,450,000 €
1,450,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,054 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 996,000 €
996,000 €
مساحت کل 234 متر مربعمساحت زمین: 337 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Estoril, لیسبون, پرتغال. 537,000 €
537,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 115 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 258 متر مربعمساحت زمین: 332 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 1,550,000 €
1,550,000 €
مساحت کل 258 متر مربعمساحت زمین: 272 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 1,650,000 €
1,650,000 €
مساحت کل 258 متر مربعمساحت زمین: 388 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Alcabideche, لیسبون, پرتغال. 1,194,000 €
1,194,000 €
مساحت کل 485 متر مربعمساحت زمین: 937 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Alcabideche, لیسبون, پرتغال. 1,050,000 €
1,050,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 861 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 6,300,000 €
6,300,000 €
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلا – Alcabideche, لیسبون, پرتغال. 580,000 €
580,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 340 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Leiria, پرتغال. 760,000 €
760,000 €
مساحت کل 546 متر مربعمساحت زمین: 26,900 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – Estoril, لیسبون, پرتغال. 820,000 €
820,000 €
مساحت کل 189 متر مربعمساحت زمین: 322 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Alcabideche, لیسبون, پرتغال. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 14,200 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 1,550,000 €
1,550,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 784 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Evora, پرتغال. 1,300,000 €
1,300,000 €
مساحت کل 1,243 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع12 اتاق خواب12 حمام جداگانه
25-1 در 104 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از