آپارتمان
125k – 2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در آلگاروه

683 ملک در
370,000 €
مساحت کل 77 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 4.0%
2 months ago
415,000 € از
ساخت 2020در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
415,000 €
مساحت کل 118 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,295,000 €
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانهسود آوری 5.0 %
630,000 €
مساحت کل 107 متر مربعمساحت زمین: 46 متر مربع1 اتاق خواب
575,000 €
مساحت کل 236 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
493,000 € از
سال ساخت: 2022در جمع 65 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
740,000 €
مساحت کل 146 متر مربع2 اتاق خواب
811,000 €
مساحت کل 126 متر مربع2 اتاق خواب
860,000 €
مساحت کل 173 متر مربع2 اتاق خواب
1,000,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانهسود آوری 5.0 %
520,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 238 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
560,000 €
مساحت کل 193 متر مربعمساحت زمین: 233 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
515,000 €
مساحت کل 122 متر مربعمساحت زمین: 189 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
575,000 €
مساحت کل 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
700,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 129 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت کل 95 متر مربعمساحت زمین: 127 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
720,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
410,000 €
مساحت کل 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
740,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت کل 95 متر مربعمساحت زمین: 127 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
725,000 €
مساحت کل 123 متر مربعمساحت زمین: 149 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 129 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
725,000 €
مساحت کل 149 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 683 مورد, صفحه 1 در 28
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از