• more ...
 • North America
همه موارد
230k – 249k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک ارزان North America

466 ملک در
240,000 €
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
239,000 €
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
237,000 €
مساحت کل 108.32 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
239,000 €
مساحت کل 111 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
239,000 €
مساحت کل 111 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 92.35 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
249,000 €
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
244,000 €
مساحت کل 79 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 99.03 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
248,000 €
مساحت کل 69 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
244,000 €
مساحت کل 129.14 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 100 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
244,000 €
مساحت کل 129.14 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
249,000 €
مساحت کل 102.19 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
244,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
235,000 €
مساحت کل 108.32 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
240,000 €
مساحت کل 108.32 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
242,000 €
مساحت کل 70.14 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
248,000 €
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
244,000 €
مساحت کل 65.5 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
240,000 €
مساحت کل 62.43 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
244,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
237,000 €
مساحت کل 89 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
244,000 €
مساحت کل 122 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 122.17 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 466 مورد, صفحه 1 در 19
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از