• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
130k – 630k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های استخردار کناردریا در Dobrota

10 ملک در
475,000 €
مساحت کل 402 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
630,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
350,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
270,000 €
مساحت کل 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
320,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
149,000 €
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
335,000 €
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
400,000 €
مساحت کل 243 متر مربع3 اتاق خواب
600,000 €
مساحت کل 404 متر مربع4 اتاق خواب
130,000 €
مساحت کل 53 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ساختمان تازه ساز – Donja Lastva, تیوات, مونته نگرو. 287,000 €
287,000 €
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Donja Lastva, تیوات, مونته نگرو. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Zelenika, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 415,000 €
415,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Morinj, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 83 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 272,000 €
272,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Baosici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 91 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Denovici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – تیوات, مونته نگرو. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 125 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 201,000 €
201,000 €
مساحت کل 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Radovići, تیوات, مونته نگرو. 604,000 €
604,000 €
مساحت کل 110 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – تیوات, مونته نگرو. 389,000 €
389,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Morinj, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 199,000 €
199,000 €
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Radovići, تیوات, مونته نگرو. 664,000 €
664,000 €
مساحت کل 78 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – تیوات, مونته نگرو. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Radovići, تیوات, مونته نگرو. 425,000 €
425,000 €
مساحت کل 88 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Denovici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 570,000 €
570,000 €
مساحت کل 141 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Baosici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 43 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 205,000 €
205,000 €
مساحت کل 128 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 104 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 181,000 €
181,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Radovići, تیوات, مونته نگرو. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kumbor, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 545,000 €
545,000 €
مساحت کل 88 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 70 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از