• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
130k – 630k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های استخردار کناردریا در Dobrota

8 ملک در
480,000 €
مساحت کل 402 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
630,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
550,000 €
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
270,000 €
مساحت کل 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
133,000 €
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
600,000 €
مساحت کل 404 متر مربع4 اتاق خواب
400,000 €
مساحت کل 243 متر مربع3 اتاق خواب
130,000 €
مساحت کل 53 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ساختمان تازه ساز – Donja Lastva, تیوات, مونته نگرو. 287,000 €
287,000 €
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 105 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Donja Lastva, تیوات, مونته نگرو. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Zelenika, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 415,000 €
415,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Morinj, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 208,000 €
208,000 €
مساحت کل 83 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Radovići, تیوات, مونته نگرو. 565,000 €
565,000 €
مساحت کل 79 متر مربعمساحت زمین: 32 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Baosici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 91 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Denovici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Radovići, تیوات, مونته نگرو. 690,000 €
690,000 €
مساحت کل 106 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Morinj, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – تیوات, مونته نگرو. 389,000 €
389,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Radovići, تیوات, مونته نگرو. 460,000 €
460,000 €
مساحت کل 71 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Denovici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 219,000 €
219,000 €
مساحت کل 73 متر مربعمساحت زمین: 23 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Radovići, تیوات, مونته نگرو. 820,000 €
820,000 €
مساحت کل 126 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Baosici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 43 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Denovici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 510,000 €
510,000 €
مساحت کل 134 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 104 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 205,000 €
205,000 €
مساحت کل 128 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 275,000 €
275,000 €
مساحت کل 117 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل 51 متر مربع1 اتاق خواب
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 181,000 €
181,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 148,000 €
148,000 €
مساحت کل 69 متر مربع1 اتاق خواب
25-1 در 78 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از