• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
168k – 630k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در Dobrota

14 ملک در
220,000 €
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
279,000 €
مساحت کل 74 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
210,000 €
مساحت کل 97 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
295,000 €
مساحت کل 111 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
330,000 €
مساحت کل 114 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
630,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
365,000 €
مساحت کل 171 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
550,000 €
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
506,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب
318,000 €
مساحت کل 102 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
400,000 €
مساحت کل 243 متر مربع3 اتاق خواب
600,000 €
مساحت کل 404 متر مربع4 اتاق خواب
350,000 €
مساحت کل 106 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
168,000 €
مساحت کل 99 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 225,000 €
225,000 €
مساحت کل 129 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 375,000 €
375,000 €
مساحت کل 129 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 58 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 420,000 €
420,000 €
مساحت کل 104 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 105 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 85 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 220,000 €
220,000 €
مساحت کل 80 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 257,000 €
257,000 €
مساحت کل 85 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 399,000 €
399,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 420,000 €
420,000 €
مساحت کل 117 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Risan, کوتور, مونته نگرو. 126,000 €
126,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 437,000 €
437,000 €
مساحت کل 117 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 185,000 €
185,000 €
مساحت کل 192 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 515,000 €
515,000 €
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 75 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 64 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 285,000 €
285,000 €
مساحت کل 147 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – Risan, کوتور, مونته نگرو. 135,000 €
135,000 €
مساحت کل 116 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 495,000 €
495,000 €
مساحت کل 141 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 236,000 €
236,000 €
مساحت کل 126 متر مربعمساحت زمین: 141 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 512,000 €
512,000 €
مساحت کل 133 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 95 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 425,000 €
425,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 277,000 €
277,000 €
مساحت کل 99 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 191,000 €
191,000 €
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 41 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از