خانه، ویلا،خانه روستایی
70k – 4M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در بودوا

283 ملک در
450,000 €
مساحت کل 205 متر مربعمساحت زمین: 420 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
290,000 €
مساحت کل: 165 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 990 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,400,000 €
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 320 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
660,000 €
مساحت کل 211 متر مربعمساحت زمین: 626 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل 235 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
470,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 314 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
495,000 €
مساحت کل 462 متر مربعمساحت زمین: 380 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,200,000 €
مساحت کل 540 متر مربعمساحت زمین: 640 متر مربع
820,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,650,000 €
مساحت کل 387 متر مربعمساحت زمین: 682 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,400,000 €
مساحت کل: 1,357 متر مربعمساحت زمین: 397 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
370,000 €
مساحت کل: 178 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 663 متر مربعمساحت زمین: 890 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,290,000 €
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 860 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
600,000 €
مساحت کل: 216 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
245,000 €
مساحت کل: 170 متر مربعمساحت زمین: 20 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
850,000 €
مساحت کل 590 متر مربعمساحت زمین: 1,231 متر مربع8 اتاق خواب5 حمام جداگانه
760,000 €
مساحت کل 486 متر مربعمساحت زمین: 549 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل 486 متر مربعمساحت زمین: 549 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 282 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
635,000 €
مساحت کل: 150 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,300,000 €
مساحت کل 465 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 333 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 283 مورد, صفحه 1 در 12
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از