• more ...
 • بار, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
110k – 309k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان کناردریا در بار

11 ملک در
150,000 €
مساحت کل 124 متر مربع
185,000 €
مساحت کل 82 متر مربع
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
200,000 €
مساحت کل 82 متر مربع
115,000 €
مساحت کل 85 متر مربع
115,000 €
مساحت کل 61 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
114,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
309,000 €
مساحت کل 133 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
172,000 €
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
181,000 €
مساحت کل 157 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
145,000 €
مساحت کل 80 متر مربع
110,000 €
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 163,000 € از
163,000 € از
ساخت 2021در جمع 167 واحد مسکونی
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 99 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 156,000 €
156,000 €
مساحت کل 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 220,000 €
220,000 €
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Perast, کوتور, مونته نگرو. 189,000 €
189,000 €
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 279,000 €
279,000 €
مساحت کل 74 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Donja Lastva, تیوات, مونته نگرو. 287,000 €
287,000 €
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – تیوات, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 97 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Baosici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 181,000 €
181,000 €
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 220,000 €
220,000 €
مساحت کل 121 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – بودوا, مونته نگرو. 900,000 €
900,000 €
مساحت کل 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – تیوات, مونته نگرو. 243,000 €
243,000 €
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Muo, کوتور, مونته نگرو. 235,000 €
235,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 105 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – بودوا, مونته نگرو. 660,000 €
660,000 €
مساحت کل 211 متر مربعمساحت زمین: 626 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 276,000 €
276,000 €
مساحت کل 138 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Donja Lastva, تیوات, مونته نگرو. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بودوا, مونته نگرو. 460,000 €
460,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 100,000 €
100,000 €
مساحت کل 72 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بودوا, مونته نگرو. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 168 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – بودوا, مونته نگرو. 386,000 €
386,000 €
مساحت کل 127 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 617 مورد, صفحه 1 در 25
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از