• more ...
 • بار, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
85k – 360k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در بار

22 ملک در
210,000 €
مساحت کل 106 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
108,000 €
مساحت کل 74 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
150,000 €
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
175,000 €
مساحت کل 124 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
145,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
210,000 €
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
172,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
132,000 €
مساحت کل 94 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
85,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
120,000 €
مساحت کل 54 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
115,000 €
مساحت کل 61 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
130,000 €
مساحت کل 124 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
235,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
155,000 €
مساحت کل 132 متر مربع2 اتاق خواب
309,000 €
مساحت کل 133 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
172,000 €
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
140,000 €
مساحت کل 101 متر مربع3 اتاق خواب
2 months ago
181,000 €
مساحت کل 157 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
360,000 €
مساحت کل 144 متر مربع2 اتاق خواب
165,000 €
مساحت کل 95 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
105,000 €
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
110,000 €
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. From 163,000 €
From 163,000 €
ساخت 2021در جمع 167 واحد مسکونی
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 99 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل 61 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 220,000 €
220,000 €
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 174,000 €
174,000 €
مساحت کل 59 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Muo, کوتور, مونته نگرو. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 279,000 €
279,000 €
مساحت کل 74 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Donja Lastva, تیوات, مونته نگرو. 287,000 €
287,000 €
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – تیوات, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Baosici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 181,000 €
181,000 €
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – تیوات, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 220,000 €
220,000 €
مساحت کل 121 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – بودوا, مونته نگرو. 900,000 €
900,000 €
مساحت کل 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Baosici, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 371,000 €
371,000 €
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Petrovac, بودوا, مونته نگرو. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 119 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 536,000 €
536,000 €
مساحت کل 139 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Rafailovici, بودوا, مونته نگرو. 981,000 €
981,000 €
مساحت کل 327 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – تیوات, مونته نگرو. 3,300,000 €
3,300,000 €
مساحت کل 209 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بودوا, مونته نگرو. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 420 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 181 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – بودوا, مونته نگرو. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 271 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 1047 مورد, صفحه 1 در 42
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از