• more ...
 • مونته نگرو
پنت‌هاوس ها
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
126k – 880k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

پنت هاوس فروشی در مونته نگرو

22 ملک در
880,000 €
مساحت کل 263 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
430,000 €
مساحت کل 258 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت کل 140 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل 215 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
215,000 €
مساحت کل 139 متر مربع3 اتاق خواب
410,000 €
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
199,000 €
مساحت کل 139 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
400,000 €
مساحت کل 243 متر مربع3 اتاق خواب
775,000 €
مساحت کل 350 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
600,000 €
مساحت کل 404 متر مربع4 اتاق خواب
344,000 €
مساحت کل 123 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
285,000 €
مساحت کل 133 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
350,000 €
مساحت کل 88 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
410,000 €
مساحت کل 138 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
252,000 €
مساحت کل 108 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
143,000 €
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب
1 month ago
380,000 €
مساحت کل 267 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
270,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
165,000 €
مساحت کل 95 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
434,000 €
مساحت کل 108 متر مربع2 اتاق خواب
126,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب

املاک مشابه در همین نزدیکی

ساختمان تازه ساز – بودوا, مونته نگرو. 202,000 €
202,000 €
مساحت کل 71 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – بودوا, مونته نگرو. 128,000 €
128,000 €
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بودوا, مونته نگرو. 82,000 €
82,000 €
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب
آپارتمان – بودوا, مونته نگرو. 161,000 €
161,000 €
مساحت کل 46 متر مربع
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 85,000 €
85,000 €
مساحت کل 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 192,000 €
192,000 €
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 370,000 €
370,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 93,000 €
93,000 €
مساحت کل 33 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 99 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 156,000 €
156,000 €
مساحت کل 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 155,000 €
155,000 €
مساحت کل 56 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 94,000 €
94,000 €
مساحت کل 45 متر مربع1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل 46 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل 61 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – تیوات, مونته نگرو. 88,000 €
88,000 €
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل 61 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 220,000 €
220,000 €
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 174,000 €
174,000 €
مساحت کل 59 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Perast, کوتور, مونته نگرو. 189,000 €
189,000 €
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Muo, کوتور, مونته نگرو. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 279,000 €
279,000 €
مساحت کل 74 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو. 85,000 €
85,000 €
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 286,000 €
286,000 €
مساحت کل 109 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 1645 مورد, صفحه 1 در 66
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از