• more ...
 • Zemgale Suburb, ریگا, لتونی
خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 1.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در Zemgale Suburb

11 ملک در
300,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 588 متر مربع
600,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
860,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 2,502 متر مربع
320,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع2 حمام های جداگانه
780,000 €
مساحت کل 840 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع
650,000 €
مساحت کل 540 متر مربعمساحت زمین: 2,472 متر مربع
675,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 2,188 متر مربع
314,000 €
مساحت کل 390 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع
449,000 €
مساحت کل 156 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع
1,750,000 €
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 18,000 متر مربع
365,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 3,740 متر مربع
املاک مشابه در همین نزدیکی
خانه – Central District, ریگا, لتونی. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 474 متر مربعمساحت زمین: 3,240 متر مربع3 حمام های جداگانه
خانه – ریگا, لتونی. 209,000 €
209,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 869 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
خانه – ریگا, لتونی. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 390 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع9 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 1,530 متر مربع
خانه – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 590,000 €
590,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,822 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
خانه – Central District, ریگا, لتونی. 305,000 €
305,000 €
مساحت کل 180 متر مربع
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 795,000 €
795,000 €
مساحت کل 422 متر مربعمساحت زمین: 2,236 متر مربع
خانه – ریگا, لتونی. 580,000 €
580,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع8 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – ریگا, لتونی. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 838 متر مربعمساحت زمین: 9,000 متر مربع
خانه – Old Riga, ریگا, لتونی. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 385 متر مربعمساحت زمین: 1,393 متر مربع
خانه – Central District, ریگا, لتونی. 235,000 €
235,000 €
مساحت کل 212 متر مربعمساحت زمین: 872 متر مربع
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 1,237,000 €
1,237,000 €
مساحت کل 366 متر مربع
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 890,000 €
890,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع
ویلا – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 326 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 1,237,000 €
1,237,000 €
مساحت کل 366 متر مربعمساحت زمین: 1,798 متر مربع
ویلا – ریگا, لتونی. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 875 متر مربعمساحت زمین: 4,165 متر مربع
خانه – Central District, ریگا, لتونی. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع
ویلا – ریگا, لتونی. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 40,000 متر مربع
ویلا – Central District, ریگا, لتونی. 280,000 €
280,000 €
مساحت کل 249 متر مربعمساحت زمین: 1,354 متر مربع2 حمام های جداگانه
خانه – Vidzeme Suburb, ریگا, لتونی. 385,000 €
385,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 2,440 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 1,291,000 €
1,291,000 €
مساحت کل 413 متر مربعمساحت زمین: 1,214 متر مربع
ویلا – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 2,355,000 €
2,355,000 €
مساحت کل 327 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Vidzeme Suburb, ریگا, لتونی. 234,000 €
234,000 €
مساحت کل 502 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع
خانه – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 385,000 €
385,000 €
مساحت کل 222 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع
خانه – Central District, ریگا, لتونی. 390,000 €
390,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب
25-1 در 66 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از