• more ...
 • Zemgale Suburb, ریگا, لتونی
خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 1.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در Zemgale Suburb

13 ملک در
300,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 588 متر مربع
395,000 €
مساحت کل 239 متر مربعمساحت زمین: 1,291 متر مربع2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
600,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع
860,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 2,502 متر مربع
780,000 €
مساحت کل 840 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع
650,000 €
مساحت کل 540 متر مربعمساحت زمین: 2,472 متر مربع
675,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 2,188 متر مربع
410,000 €
مساحت کل 526 متر مربعمساحت زمین: 2,567 متر مربع
314,000 €
مساحت کل 390 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع
449,000 €
مساحت کل 156 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع
1,750,000 €
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 18,000 متر مربع
365,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 3,740 متر مربع
470,000 €
مساحت کل 444 متر مربعمساحت زمین: 695 متر مربع
املاک مشابه در همین نزدیکی
خانه – ریگا, لتونی. 209,000 €
209,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 869 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 1,530 متر مربع
خانه – ریگا, لتونی. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 390 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع9 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 590,000 €
590,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,822 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
خانه – Central District, ریگا, لتونی. 305,000 €
305,000 €
مساحت کل 180 متر مربع
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 1,249,000 €
1,249,000 €
مساحت کل 318 متر مربعمساحت زمین: 1,752 متر مربع
خانه – ریگا, لتونی. 580,000 €
580,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع8 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 795,000 €
795,000 €
مساحت کل 422 متر مربعمساحت زمین: 2,236 متر مربع
ویلا – ریگا, لتونی. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 40,000 متر مربع
ویلا – ریگا, لتونی. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 838 متر مربعمساحت زمین: 9,000 متر مربع
ویلا – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 326 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 1,237,000 €
1,237,000 €
مساحت کل 366 متر مربع
خانه – Central District, ریگا, لتونی. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 1,237,000 €
1,237,000 €
مساحت کل 366 متر مربعمساحت زمین: 1,798 متر مربع
خانه – Old Riga, ریگا, لتونی. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 385 متر مربعمساحت زمین: 1,393 متر مربع
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 890,000 €
890,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع
ویلا – ریگا, لتونی. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 875 متر مربعمساحت زمین: 4,165 متر مربع
ویلا – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 2,355,000 €
2,355,000 €
مساحت کل 327 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Vidzeme Suburb, ریگا, لتونی. 234,000 €
234,000 €
مساحت کل 502 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع
خانه – Vidzeme Suburb, ریگا, لتونی. 398,000 €
398,000 €
مساحت کل 620 متر مربعمساحت زمین: 2,681 متر مربع
خانه – Central District, ریگا, لتونی. 390,000 €
390,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب
خانه – Old Riga, ریگا, لتونی. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 692,000 €
692,000 €
مساحت کل 313 متر مربعمساحت زمین: 619 متر مربع
ویلا – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 1,291,000 €
1,291,000 €
مساحت کل 413 متر مربعمساحت زمین: 1,214 متر مربع
خانه – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 330,000 €
330,000 €
مساحت کل 398 متر مربعمساحت زمین: 1,882 متر مربع5 اتاق خواب
25-1 در 61 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از