• more ...
 • Zemgale Suburb, ریگا, لتونی
در حال جستجو...
آپارتمان
120k – 1.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 1 خوابه فروشی در Zemgale Suburb

108 ملک در
445,000 €
مساحت کل 114 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
478,000 €
مساحت کل 133 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
440,000 €
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
453,000 €
مساحت کل 154 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
430,000 €
مساحت کل 154.4 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
276,000 €
مساحت کل 113 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
263,000 €
مساحت کل 93.6 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
279,000 €
مساحت کل 93.6 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
387,000 €
مساحت کل 108.7 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
624,000 €
مساحت کل 184.9 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 weeks ago
393,000 €
مساحت کل 109.5 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
185,000 €
مساحت کل 57.7 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
206,000 €
مساحت کل 57.7 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
344,000 €
مساحت کل 115.2 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
140,000 €
مساحت کل 66.5 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 days ago
226,000 €
مساحت کل 127 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
364,000 €
مساحت کل 115.5 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
373,000 €
مساحت کل 107.9 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
243,000 €
مساحت کل 102.2 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
299,000 €
مساحت کل 93.6 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
170,000 €
مساحت کل 57.7 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
134,000 €
مساحت کل 33.7 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
350,000 €
مساحت کل 152 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
169,000 €
مساحت کل 72.8 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
210,000 €
مساحت کل 105.2 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 108 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از