• more ...
 • Old Riga, ریگا, لتونی
خانه های بهم متصل
740k – 5.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در Old Riga

7 ملک در
1,700,000 €
مساحت کل 440 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
740,000 €
مساحت کل 455 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 1,593.5 متر مربع
2,092,000 €
مساحت کل 2,026 متر مربع
2,300,000 €
مساحت کل 2,927 متر مربع
5,355,000 €
مساحت کل 5,500 متر مربع
2,000,000 €
مساحت کل 317 متر مربع
املاک مشابه در همین نزدیکی
 دو خانه بهم متصل – Piņķi, Babīte Municipality, لتونی. 335,000 €
335,000 €
مساحت کل 164 متر مربعمساحت زمین: 520 متر مربع3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Melluzi, یورمالا, لتونی. 275,000 €
275,000 €
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 118 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Ādaži, لتونی. 183,000 €
183,000 €
مساحت کل 165 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – یورمالا, لتونی. 950,000 €
950,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Bukulti, Garkalne Municipality, لتونی. 540,000 €
540,000 €
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Mārupe, لتونی. 340,000 €
340,000 €
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 847 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Piņķi, Babīte Municipality, لتونی. 320,000 €
320,000 €
مساحت کل 142 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – یورمالا, لتونی. 5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل 2,370 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Zemgale Suburb, ریگا, لتونی. 335,000 €
335,000 €
مساحت کل 182 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Dzilnuciems, Babīte Municipality, لتونی. 5,000,000 €
5,000,000 €
مساحت کل 1,056 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Northern District (Riga), ریگا, لتونی. 430,000 €
430,000 €
مساحت کل 200 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Sunīši, Garkalne Municipality, لتونی. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – یورمالا, لتونی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 437.3 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Baltezers, Garkalne Municipality, لتونی. 490,000 €
490,000 €
مساحت کل 400 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Berģi, Garkalne Municipality, لتونی. 490,000 €
490,000 €
مساحت کل 455 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – یورمالا, لتونی. 3,100,000 €
3,100,000 €
مساحت کل 555 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Vidzeme Suburb, ریگا, لتونی. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Piņķi, Babīte Municipality, لتونی. 480,000 €
480,000 €
مساحت کل 212 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kadaga, Ādaži Municipality, لتونی. 240,000 €
240,000 €
مساحت کل 142 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Vidzeme Suburb, ریگا, لتونی. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – یورمالا, لتونی. 870,000 €
870,000 €
مساحت کل 474 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Melluzi, یورمالا, لتونی. 225,000 €
225,000 €
مساحت کل 95 متر مربعمساحت زمین: 88 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Latgale Suburb, ریگا, لتونی. 880,000 €
880,000 €
مساحت کل 800 متر مربع4 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – یورمالا, لتونی. 418,000 €
418,000 €
مساحت کل 265 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Amatnieki, Garkalne Municipality, لتونی. 230,000 €
230,000 €
مساحت کل 193 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 233 مورد, صفحه 1 در 10
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از