• more ...
 • Old Riga, ریگا, لتونی
آپارتمان
189k – 575k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در Old Riga

5 ملک در
350,000 €
مساحت کل 103 متر مربع3 اتاق خواب
575,000 €
مساحت کل 163 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
540,000 €
مساحت کل 236 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل 198 متر مربع3 اتاق خواب
189,000 €
مساحت کل 109 متر مربع5 اتاق خواب
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 320,000 €
320,000 €
مساحت کل 145 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 460,000 €
460,000 €
مساحت کل 155 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 475,000 €
475,000 €
مساحت کل 111 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – ریگا, لتونی. 155,000 €
155,000 €
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 405,000 €
405,000 €
مساحت کل 110 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 215,000 €
215,000 €
مساحت کل 112 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
پنت‌هاوس ها – Central District, ریگا, لتونی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 175 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 370,000 €
370,000 €
مساحت کل 124 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 395,000 €
395,000 €
مساحت کل 158 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 220,000 €
220,000 €
مساحت کل 110 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 1,177,000 €
1,177,000 €
مساحت کل 161 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 328,000 €
328,000 €
مساحت کل 105 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – ریگا, لتونی. 165,000 €
165,000 €
مساحت کل 110 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – ریگا, لتونی. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 158 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – ریگا, لتونی. 275,000 €
275,000 €
مساحت کل 75 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – Vidzeme Suburb, ریگا, لتونی. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 282 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 480,000 €
480,000 €
مساحت کل 119 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Vidzeme Suburb, ریگا, لتونی. 620,000 €
620,000 €
مساحت کل 282 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 206,000 €
206,000 €
مساحت کل 65 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 108 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – ریگا, لتونی. 445,000 €
445,000 €
مساحت کل 125 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Central District, ریگا, لتونی. 475,000 €
475,000 €
مساحت کل 176 متر مربع7 اتاق خواب
آپارتمان – ریگا, لتونی. 390,000 €
390,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – ریگا, لتونی. 184,000 €
184,000 €
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب
25-1 در 82 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از