• more ...
 • Old Riga, ریگا, لتونی
آپارتمان
146k – 1.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در Old Riga

42 ملک در
1,300,000 €
مساحت کل 350 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
369,000 €
مساحت کل 118.5 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
290,000 €
مساحت کل 135 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
970,000 €
مساحت کل 146.2 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
300,000 €
مساحت کل 145 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
382,000 €
مساحت کل 148.8 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
644,000 €
مساحت کل 337 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
700,000 €
مساحت کل 264.6 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
172,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
260,000 €
مساحت کل 97.8 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
350,000 €
مساحت کل 103 متر مربع3 اتاق خواب
850,000 €
مساحت کل 169.4 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,120,000 €
مساحت کل 157.8 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
250,000 €
مساحت کل 79.2 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
350,000 €
مساحت کل 122 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
250,000 €
مساحت کل 103 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
780,000 €
مساحت کل 116.5 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
312,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
185,000 €
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
180,000 €
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
250,000 €
مساحت کل 118 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
960,000 €
مساحت کل 134.8 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
302,000 €
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
765,000 €
مساحت کل 106.8 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
420,000 €
مساحت کل 177 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 42 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از