خانه های بهم متصل
200k – 1.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در ایتالیا

50 ملک در
565,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
735,000 €
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
700,000 €
مساحت زمین: 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
860,000 €
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع
620,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل 100 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
330,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
200,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
390,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 حمام جداگانه
420,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع
650,000 €
مساحت کل 196 متر مربعمساحت زمین: 380 متر مربع3 اتاق خواب
360,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
900,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل 207 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
550,000 €
مساحت کل 206 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب
500,000 €
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
600,000 €
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
890,000 €
مساحت کل 445 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
550,000 €
مساحت کل 134 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
430,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب
370,000 €
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 50 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از