همه موارد
360k – 50M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در رم

104 ملک در
1,950,000 €
مساحت کل 525 متر مربعمساحت زمین: 6,500 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
800,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 5,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,610,000 €
مساحت کل 149 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,200,000 €
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
815,000 €
مساحت کل 129 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,250,000 €
مساحت کل 280 متر مربع
420,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,200,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع7 اتاق خواب
1,495,000 €
مساحت کل 610 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب
1,300,000 €
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,200,000 €1,350,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
1,150,000 €
مساحت کل 250 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
7,200,000 €
مساحت کل 315 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,460,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
2,350,000 €
مساحت کل 160 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,700,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب
5,000,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 13,700 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 430 متر مربع4 اتاق خواب
6,200,000 €
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 2,540 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3,200,000 €
مساحت کل 1,100 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام جداگانه
2,900,000 €
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 104 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از