همه موارد
350k – 50M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک مسکونی فروشی در رم

155 ملک در
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
700,000 €
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
1,700,000 €
مساحت کل: 480 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
2,500,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
2,500,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
3,750,000 €
مساحت کل: 1,100 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع7 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
800,000 €
مساحت کل: 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
595,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
1,290,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
8,000,000 €
مساحت کل: 790 متر مربعمساحت زمین: 3,300 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
2,690,000 €
مساحت کل: 220 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
1,600,000 €
مساحت کل: 120 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
4,000,000 €
مساحت کل: 1,200 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع7 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
500,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در رم. آپارتمان – رم, لاتزیو, ایتالیا
2,500,000 €
مساحت کل: 380 متر مربع7 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
4,200,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
3,100,000 €
مساحت کل: 700 متر مربع6 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
6,500,000 €
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
3,100,000 €
مساحت کل: 700 متر مربعمساحت زمین: 12,000 متر مربع9 اتاق خواب6 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
2,300,000 €
مساحت کل: 400 متر مربع4 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
1,950,000 €
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 4,200 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
5,900,000 €
مساحت کل: 900 متر مربعمساحت زمین: 9,000 متر مربع11 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
1,150,000 €
مساحت کل: 380 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
6,500,000 €
مساحت کل: 1,510 متر مربعمساحت زمین: 30,000 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در رم. ویلا – رم, لاتزیو, ایتالیا
10,000,000 €
مساحت کل: 700 متر مربعمساحت زمین: 8 متر مربع5 اتاق خواب
25-1 در 155 مورد, صفحه 1 در 6
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از