• more ...
 • رم, لاتزیو, ایتالیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
1.1M – 90M
Price
 • 700k
 • 1.1M
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 700k
 • 1.1M
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 700k
 • 1.1M
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 700k
 • 1.1M
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در رم

88 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
10,100,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
665,000 €
منظقه
6,731 متر مربع
سال ساخت
52,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
2,000,000 €
منظقه
5,562 متر مربع
سال ساخت
1900
10,000,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
منظقه
4,570 متر مربع
سال ساخت
2005
4,400,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
220,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
90,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
1890
10,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,200 متر مربع
سال ساخت
1900
1,500,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
105,000 €
منظقه
320 متر مربع
سال ساخت
1900
8,500,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
3,000,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
1,450,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
منظقه
115 متر مربع
سال ساخت
2,900,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
192,000 €
منظقه
350 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
250 متر مربع
سال ساخت
6,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
2,900 متر مربع
سال ساخت
15,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
1,250 متر مربع
سال ساخت
3,500,000 €
سودمندی
3.4%
درآمد مطلق
120,000 €
منظقه
350 متر مربع
سال ساخت
3,200,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
1,100,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
87,000 €
منظقه
220 متر مربع
سال ساخت
1,800,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
250 متر مربع
سال ساخت
5,500,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
1,800 متر مربع
سال ساخت
2,700,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
437 متر مربع
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
247 متر مربع
سال ساخت
29,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
10,000 متر مربع
سال ساخت
3,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
30,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
75,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 88 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از