ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
400k – 570k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز کناردریا در ایتالیا

3 ملک در
520,000 €
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 94 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
570,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
ساختمان تازه ساز – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 61 متر مربعمساحت زمین: 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Bordighera, لیگوریا, ایتالیا. 420,000 €
420,000 €
مساحت کل 75 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. 520,000 €
520,000 €
مساحت کل 105 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 144 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Ospedaletti, لیگوریا, ایتالیا. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Rapallo, لیگوریا, ایتالیا. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. Price on request
Price on request
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. Price on request
Price on request
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. 405,000 €
405,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Ospedaletti, لیگوریا, ایتالیا. 1,450,000 €
1,450,000 €
مساحت کل 160 متر مربع
آپارتمان – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 110 متر مربع
پنت‌هاوس ها – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 97 متر مربع
آپارتمان – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 85 متر مربع
آپارتمان – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. 370,000 €
370,000 €
مساحت کل 130 متر مربع
آپارتمان – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 60 متر مربع
آپارتمان – Savona, لیگوریا, ایتالیا. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 180 متر مربع
آپارتمان – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 110 متر مربع
آپارتمان – Bordighera, لیگوریا, ایتالیا. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 75 متر مربع
آپارتمان – Ospedaletti, لیگوریا, ایتالیا. 390,000 €
390,000 €
مساحت کل 65 متر مربع
آپارتمان – سان رمو, لیگوریا, ایتالیا. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 115 متر مربع
آپارتمان – Ospedaletti, لیگوریا, ایتالیا. 440,000 €
440,000 €
مساحت کل 135 متر مربع
آپارتمان – Ospedaletti, لیگوریا, ایتالیا. 380,000 €
380,000 €
مساحت کل 76 متر مربع
آپارتمان – Parghelia, کالابریا, ایتالیا. 295,000 €
295,000 €
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Vibo Marina, کالابریا, ایتالیا. 480,000 €
480,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Tropea, کالابریا, ایتالیا. 330,000 €
330,000 €
مساحت کل 140 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Lerici, لیگوریا, ایتالیا. 580,000 €
580,000 €
مساحت کل 60 متر مربع
25-1 در 82 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از