• more ...
 • هویز, زالا, مجارستان
خانه، ویلا،خانه روستایی
50k – 20M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در هویز

متاسفانه، چیزی پیدا نشد
املاک مشابه در همین نزدیکی
6غرفة دو خانه بهم چسبیده 332 متر مربع Érd, مجارستان. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 332 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
12غرفة کاخ 500 متر مربع Siofok, مجارستان. 740,000 €
740,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,750 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
14غرفة کاخ 366 متر مربع Lovasberény, مجارستان. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 366 متر مربعمساحت زمین: 37,500 متر مربع14 اتاق خواب10 حمام های جداگانه
6غرفة خانه 469 متر مربع زالا, مجارستان. 310,000 €
310,000 €
مساحت کل 469 متر مربعمساحت زمین: 2,646 متر مربع3 حمام های جداگانه
6غرفة ویلا 544 متر مربع District XII (Hegyvidék), مجارستان. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 544 متر مربعمساحت زمین: 990 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
5غرفة ویلا 672 متر مربع District XII (Hegyvidék), مجارستان. 890,000 €
890,000 €
مساحت کل 672 متر مربعمساحت زمین: 2,690 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
7غرفة خانه 300 متر مربع زالا, مجارستان. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 625 متر مربع3 حمام های جداگانه
3غرفة ویلا 230 متر مربع بوداپست, مجارستان. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 859 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4غرفة خانه 128 متر مربع Debrecen, مجارستان. 479,000 €
479,000 €
مساحت کل 128 متر مربع
5غرفة خانه 244 متر مربع Debrecen, مجارستان. 718,000 €
718,000 €
مساحت کل 244 متر مربع
9غرفة خانه 275 متر مربع Debrecen, مجارستان. 609,000 €
609,000 €
مساحت کل 275 متر مربع
5غرفة خانه 175 متر مربع Debrecen, مجارستان. 556,000 €
556,000 €
مساحت کل 175 متر مربع
5غرفة خانه 134 متر مربع Debrecen, مجارستان. 319,000 €
319,000 €
مساحت کل 134 متر مربع
7غرفة خانه 150 متر مربع Debrecen, مجارستان. 370,000 €
370,000 €
مساحت کل 150 متر مربع
6غرفة خانه 212 متر مربع Debrecen, مجارستان. 715,000 €
715,000 €
مساحت کل 212 متر مربع
4غرفة خانه 111 متر مربع Debrecen, مجارستان. 266,000 €
266,000 €
مساحت کل 111 متر مربع
3غرفة ویلا 344 متر مربع District III (Óbuda-Békásmegyer), مجارستان. 2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت کل 344 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4غرفة دو خانه بهم چسبیده 365 متر مربع District II, مجارستان. 493,000 €
493,000 €
مساحت کل 365 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
6غرفة خانه 300 متر مربع Mikepércs, مجارستان. 386,000 €
386,000 €
مساحت کل 300 متر مربع
6غرفة خانه 280 متر مربع Debrecen, مجارستان. 529,000 €
529,000 €
مساحت کل 280 متر مربع
7غرفة خانه 350 متر مربع Debrecen, مجارستان. 583,000 €
583,000 €
مساحت کل 350 متر مربع
4غرفة خانه 84 متر مربع Téglás, مجارستان. 143,000 €
143,000 €
مساحت کل 84 متر مربع
6غرفة خانه 240 متر مربع Debrecen, مجارستان. 346,000 €
346,000 €
مساحت کل 240 متر مربع
4غرفة خانه 133 متر مربع Debrecen, مجارستان. 293,000 €
293,000 €
مساحت کل 133 متر مربع
5غرفة ویلا 500 متر مربع بوداپست, مجارستان. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,820 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
25-1 در 407 مورد, صفحه 1 در 17
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5.5% شروع درصد رهن از