• more ...
 • هویز, زالا, مجارستان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
10k – 20M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در هویز

متاسفانه، چیزی پیدا نشد

املاک مشابه در همین نزدیکی

آپارتمان – District VI (Terézváros), بوداپست, مجارستان. 256,000 €
256,000 €
مساحت کل 60 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – District VII (Erzsébetváros), بوداپست, مجارستان. 216,000 €
216,000 €
مساحت کل 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – District II, بوداپست, مجارستان. 166,000 €
166,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 306,000 €
306,000 €
مساحت کل 89 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 320,000 €
320,000 €
مساحت کل 100 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 76 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 301,000 €
301,000 €
مساحت کل 95 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 326,000 €
326,000 €
مساحت کل 83 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 415,000 €
415,000 €
مساحت کل 84 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 501,000 €
501,000 €
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 445,000 €
445,000 €
مساحت کل 115 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 276,000 €
276,000 €
مساحت کل 155 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – District VIII (Józsefváros), بوداپست, مجارستان. 115,000 €
115,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 459,000 €
459,000 €
مساحت کل 118 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 423,000 €
423,000 €
مساحت کل 120 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 433,000 €
433,000 €
مساحت کل 110 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 362,000 €
362,000 €
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 390,000 €
390,000 €
مساحت کل 98 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 668,000 €
668,000 €
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 237,000 €
237,000 €
مساحت کل 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 303,000 €
303,000 €
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 217,000 €
217,000 €
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 315,000 €
315,000 €
مساحت کل 95 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 209,000 €
209,000 €
مساحت کل 83 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – بوداپست, مجارستان. 151,000 €
151,000 €
مساحت کل 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 1450 مورد, صفحه 1 در 58
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5.5% شروع درصد رهن از