• more ...
 • District XI (Újbuda), بوداپست, مجارستان
خانه، ویلا،خانه روستایی
180k – 830k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در District XI (Újbuda)

10 ملک در
830,000 €
مساحت کل 400 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
795,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,080 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
327,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع2 حمام های جداگانه
496,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع2 حمام های جداگانه
480,000 €
مساحت کل 263 متر مربعمساحت زمین: 1,417 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
776,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 499 متر مربع2 حمام های جداگانه
471,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع2 حمام های جداگانه
385,000 €
مساحت کل 310 متر مربعمساحت زمین: 451 متر مربع2 حمام های جداگانه
457,000 €
مساحت کل 238 متر مربعمساحت زمین: 209 متر مربع3 حمام های جداگانه
180,000 €
مساحت کل 76 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
خانه – District III (Óbuda-Békásmegyer), بوداپست, مجارستان. 438,000 €
438,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – بوداپست, مجارستان. 770,000 €
770,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 859 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – District III (Óbuda-Békásmegyer), بوداپست, مجارستان. 2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت کل 344 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – District II, بوداپست, مجارستان. 493,000 €
493,000 €
مساحت کل 365 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – بوداپست, مجارستان. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,820 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – District II, بوداپست, مجارستان. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 1,598 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – District III (Óbuda-Békásmegyer), بوداپست, مجارستان. 801,000 €
801,000 €
مساحت کل 420 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – District XII (Hegyvidék), بوداپست, مجارستان. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 2,490 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – District XXII (Budafok-Tétény), بوداپست, مجارستان. 580,000 €
580,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 1,196 متر مربع8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – District II, بوداپست, مجارستان. 909,000 €
909,000 €
مساحت کل 285 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – District II, بوداپست, مجارستان. 955,000 €
955,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 1,110 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – District II, بوداپست, مجارستان. 909,000 €
909,000 €
مساحت کل 251 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – District XII (Hegyvidék), بوداپست, مجارستان. 690,000 €
690,000 €
مساحت کل 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – بوداپست, مجارستان. 333,000 €
333,000 €
مساحت کل 287 متر مربعمساحت زمین: 591 متر مربع2 حمام های جداگانه
خانه – بوداپست, مجارستان. 776,000 €
776,000 €
مساحت کل 715 متر مربعمساحت زمین: 882 متر مربع2 حمام های جداگانه
خانه – District XV, بوداپست, مجارستان. 208,000 €
208,000 €
مساحت کل 139 متر مربعمساحت زمین: 758 متر مربع2 حمام های جداگانه
خانه – District XII (Hegyvidék), بوداپست, مجارستان. 413,000 €
413,000 €
مساحت کل 186 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 حمام های جداگانه
خانه – بوداپست, مجارستان. 277,000 €
277,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع2 حمام های جداگانه
خانه – District XXII (Budafok-Tétény), بوداپست, مجارستان. 155,000 €
155,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 1,018 متر مربع2 حمام های جداگانه
خانه – District III (Óbuda-Békásmegyer), بوداپست, مجارستان. 1,106,000 €
1,106,000 €
مساحت کل 455 متر مربعمساحت زمین: 1,190 متر مربع3 حمام های جداگانه
خانه – District II, بوداپست, مجارستان. 914,000 €
914,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 997 متر مربع3 حمام های جداگانه
خانه – District XIV (Zugló), بوداپست, مجارستان. 263,000 €
263,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 434 متر مربع3 حمام های جداگانه
خانه – بوداپست, مجارستان. 172,000 €
172,000 €
مساحت کل 104 متر مربعمساحت زمین: 270 متر مربع1 حمام جداگانه
خانه – بوداپست, مجارستان. 165,000 €
165,000 €
مساحت کل 103 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع1 حمام جداگانه
خانه – District XXII (Budafok-Tétény), بوداپست, مجارستان. 493,000 €
493,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 1,091 متر مربع2 حمام های جداگانه
25-1 در 367 مورد, صفحه 1 در 15
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5.5% شروع درصد رهن از