خانه های بهم متصل
100k – 1.6M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه مستقل فروشی در یونان

58 ملک در
290,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
265,000 €
مساحت کل: 190 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
360,000 €
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
190,000 €
مساحت کل: 100 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
100,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
150,000 €
مساحت کل: 135 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
200,000 €
مساحت کل: 138 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
310,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
404,000 €
مساحت کل: 130 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
480,000 €
مساحت کل: 230 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
400,000 €
مساحت کل: 205 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
600,000 €
مساحت کل: 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
240,000 €
مساحت کل: 147 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 170 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
650,000 €
مساحت کل: 372 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
280,000 €
مساحت کل: 215 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
850,000 €
مساحت کل: 210 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
285,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل: 210 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 280 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 260 متر مربعمساحت زمین: 125 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
160,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
650,000 €
مساحت کل: 348 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 58 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از