• more ...
 • Νικήτη, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
100k – 330k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
198,000 €
مساحت کل 93 متر مربعمساحت زمین: 186 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
185,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
190,000 €
مساحت کل 69 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
128,000 €
مساحت کل 94 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
128,000 €
مساحت کل 94 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
122,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
240,000 €
مساحت کل 93 متر مربعمساحت زمین: 186 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
133,000 €
مساحت کل 74 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
250,000 €
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
250,000 €
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
185,000 €
مساحت کل 99 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
190,000 €
مساحت کل 99 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
110,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
120,000 €
مساحت کل 79 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
135,000 €
مساحت کل 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
100,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Νικήτη, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 330,000 €
330,000 €
مساحت کل 144 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Νικήτη, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 110,000 €
110,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Νικήτη, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ساختمان تازه ساز – Pefkochori, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 578 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Pefkochori, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 1,316 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 180,000 €
180,000 €
مساحت کل 72 متر مربعمساحت زمین: 144 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Ierissos, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 230 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل 131 متر مربعمساحت زمین: 217 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Pefkochori, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 51 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 460 متر مربعمساحت زمین: 610 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 115,000 €
115,000 €
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 135,000 €
135,000 €
مساحت کل 89 متر مربعمساحت زمین: 159 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Polychrono, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 142,000 €
142,000 €
مساحت کل 621 متر مربعمساحت زمین: 687 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Ierissos, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 66 متر مربعمساحت زمین: 126 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 108,000 €
108,000 €
مساحت کل 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Polychrono, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 123,000 €
123,000 €
مساحت کل 621 متر مربعمساحت زمین: 680 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Chaniotis, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 220,000 €
220,000 €
مساحت کل 110 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 92 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 180,000 €
180,000 €
مساحت کل 120 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Afytos, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 135,000 €
135,000 €
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Ierissos, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 100,000 €
100,000 €
مساحت کل 71 متر مربعمساحت زمین: 141 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 135,000 €
135,000 €
مساحت کل 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 180,000 €
180,000 €
مساحت کل 106 متر مربعمساحت زمین: 196 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Polychrono, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 120,000 €
120,000 €
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – خلکیدیکی, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 149,000 €
149,000 €
مساحت کل 79 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 125,000 €
125,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 108,000 €
108,000 €
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 76 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از