63k – 9M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در خلکیدیکی

4,010 ملک در
ویلا – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 72,000 €
72,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 85,000 €
85,000 €
مساحت کل: 47 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 145,000 €
145,000 €
مساحت کل: 67 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 300,000 €
300,000 €
مساحت کل: 116 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل: 172 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 290,000 €
290,000 €
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 110,000 €
110,000 €
مساحت کل: 76 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 85,000 €
85,000 €
مساحت کل: 65 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 80,000 €
80,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 125,000 €
125,000 €
مساحت کل: 187 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 79,000 €
79,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Nea Moudania, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 530,000 €
530,000 €
مساحت زمین: 240 متر مربع
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 95,000 €
95,000 €
مساحت کل: 84 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 190,000 €
190,000 €
مساحت کل: 96 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل: 86 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 800,000 €
800,000 €
مساحت زمین: 170 متر مربع
دو خانه بهم چسبیده – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 85,000 €
85,000 €
مساحت کل: 83 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 170,000 €
170,000 €
مساحت زمین: 80 متر مربع
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 185,000 €
185,000 €
مساحت کل: 140 متر مربعمساحت زمین: 1,250 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 290,000 €
290,000 €
مساحت زمین: 80 متر مربع
دو خانه بهم چسبیده – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 430,000 €
430,000 €
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 4010 مورد, صفحه 1 در 161
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از