• more ...
 • Krtsanisi Street, تفلیس, گرجستان
آپارتمان
72k – 1.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در Krtsanisi Street

21 ملک در
$470,000
مساحت کل 232 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$113,000
مساحت کل 105 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$123,000
مساحت کل 145 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$72,000
مساحت کل 101 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,200,000
مساحت کل 730 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$165,000
مساحت کل 155 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$500,000
مساحت کل 270 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$86,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$165,000
مساحت کل 155 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$191,000
مساحت کل 178 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$105,000
مساحت کل 99 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$212,000
مساحت کل 202 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$98,000
مساحت کل 136 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$109,000
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$108,000
مساحت کل 235 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$160,000
مساحت کل 152 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$124,000
مساحت کل 164 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$175,000
مساحت کل 170 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Krtsanisi Street, تفلیس, گرجستان. $88,000
$88,000
مساحت کل 103 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Krtsanisi Street, تفلیس, گرجستان. $103,000
$103,000
مساحت کل 137 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Krtsanisi Street, تفلیس, گرجستان. $100,000
$100,000
مساحت کل 133 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $158,000
$158,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $210,000
$210,000
مساحت کل 234 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $230,000
$230,000
مساحت کل 175 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – تفلیس, گرجستان. $100,000
$100,000
مساحت کل 91 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – تفلیس, گرجستان. $230,000
$230,000
مساحت کل 230 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – تفلیس, گرجستان. $180,000
$180,000
مساحت کل 146 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $185,000
$185,000
مساحت کل 172 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – تفلیس, گرجستان. $125,000
$125,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – شهر قدیم تفلیس, تفلیس, گرجستان. $310,000
$310,000
مساحت کل 279 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $350,000
$350,000
مساحت کل 176 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – شهر قدیم تفلیس, تفلیس, گرجستان. $250,000
$250,000
مساحت کل 165 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $361,000
$361,000
مساحت کل 361 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – تفلیس, گرجستان. $1,790,000
$1,790,000
مساحت کل 545 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – تفلیس, گرجستان. $175,000
$175,000
مساحت کل 240 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $230,000
$230,000
مساحت کل 131 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – شهر قدیم تفلیس, تفلیس, گرجستان. $750,000
$750,000
مساحت کل 333 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – شهر قدیم تفلیس, تفلیس, گرجستان. $430,000
$430,000
مساحت کل 254 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $260,000
$260,000
مساحت کل 263 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $570,000
$570,000
مساحت کل 190 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $330,000
$330,000
مساحت کل 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $235,000
$235,000
مساحت کل 235 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $600,000
$600,000
مساحت کل 565 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $950,000
$950,000
مساحت کل 700 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $130,000
$130,000
مساحت کل 102 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – تفلیس, گرجستان. $450,000
$450,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 1418 مورد, صفحه 1 در 57