خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 15M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 322 متر مربعمساحت زمین: 1,092 متر مربع4 اتاق خواب
2,950,000 €
مساحت کل 231 متر مربعمساحت زمین: 613 متر مربع3 اتاق خواب
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
4,250,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 1,891 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
9,000,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 301 متر مربع4 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 2,311 متر مربع5 اتاق خواب
3,200,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 6,000 متر مربع7 اتاق خواب
5,900,000 €
مساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب
15,000,000 €
مساحت زمین: 2,600 متر مربع5 اتاق خواب
5,800,000 €
مساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب
7,000,000 €
مساحت زمین: 2,311 متر مربع6 اتاق خواب
6,890,000 €
مساحت زمین: 2,500 متر مربع8 اتاق خواب
6,500,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 1,338 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
7,850,000 €
مساحت زمین: 1,450 متر مربع6 اتاق خواب
12,000,000 €
مساحت کل 550 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
13,000,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع15 اتاق خواب9 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 600 متر مربع10 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 800 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه
2,650,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 509 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه. 5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
1,590,000 €
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 230 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به ویلفرانش سور مر

ویلا – کن, کوت دازور, فرانسه. 5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کن, کوت دازور, فرانسه. 5,500,000 €
5,500,000 €
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – کن, کوت دازور, فرانسه. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 580 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,580,000 €
1,580,000 €
مساحت کل 236 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
عمارت – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 6,990,000 €
6,990,000 €
مساحت کل 1,100 متر مربعمساحت زمین: 27,590 متر مربع12 اتاق خواب
ویلا – La Turbie, کوت دازور, فرانسه. 5,500,000 €
5,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,510 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Muan-Sarthe, کوت دازور, فرانسه. 2,090,000 €
2,090,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – نیس, کوت دازور, فرانسه. 3,950,000 €
3,950,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع
ویلا – Golf Juan, پروونس آلپ کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 5,000 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت زمین: 1,415 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 3,300,000 €
3,300,000 €
مساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 4,900,000 €
4,900,000 €
مساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 5,000,000 €
5,000,000 €
مساحت زمین: 1,480 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت زمین: 1,390 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,590,000 €
1,590,000 €
مساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,690,000 €
1,690,000 €
مساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Golf Juan, پروونس آلپ کوت دازور, فرانسه. 2,150,000 €
2,150,000 €
مساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت زمین: 1,830 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Vallauris, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 2,980 متر مربع8 اتاق خواب
ویلا – Vallauris, کوت دازور, فرانسه. 1,590,000 €
1,590,000 €
مساحت زمین: 1,700 متر مربع
ویلا – سن ژان کاپ فرا, کوت دازور, فرانسه. 16,960,000 €
16,960,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 2,255 متر مربع8 اتاق خواب
ویلا – رکبرون کاپ مارتن, کوت دازور, فرانسه. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب
25-1 در 449 مورد, صفحه 1 در 18
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از