• еще ...
 • ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 15M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در ویلفرانش سور مر

30 ملک در
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
4,250,000 €
4,250,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 322 متر مربعمساحت زمین: 1,092 متر مربع4 اتاق خواب
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 231 متر مربعمساحت زمین: 613 متر مربع3 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
4,250,000 €
4,250,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 1,891 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1,495,000 €
1,495,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
9,000,000 €
9,000,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 301 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 675 متر مربع
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
8,000,000 €
8,000,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 11,000 متر مربع7 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,200,000 €
3,200,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,012 متر مربع5 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
15,000,000 €
15,000,000 €
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 2,600 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
5,800,000 €
5,800,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
4,200,000 €
4,200,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,551 متر مربع5 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
7,000,000 €
7,000,000 €
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 2,311 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
7,850,000 €
7,850,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,450 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
6,500,000 €
6,500,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 1,338 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
12,000,000 €
12,000,000 €
مساحت کل 550 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
13,000,000 €
13,000,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع15 اتاق خواب9 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 415 متر مربعمساحت زمین: 1,819 متر مربع6 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 600 متر مربع10 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1,480,000 €
1,480,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 800 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
2,650,000 €
2,650,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 509 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1,590,000 €
1,590,000 €
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه. 5,900,000 €
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 230 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
5,750,000 €
5,750,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 950 متر مربع3 اتاق خواب
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از