• еще ...
 • ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 15M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در ویلفرانش سور مر

30 ملک در
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
4,250,000 €
4,250,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 322 متر مربعمساحت زمین: 1,092 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 231 متر مربعمساحت زمین: 613 متر مربع3 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
4,250,000 €
4,250,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 1,891 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1,495,000 €
1,495,000 €
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
8,000,000 €
8,000,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل: 280 متر مربعمساحت زمین: 301 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 330 متر مربعمساحت زمین: 675 متر مربع
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,200,000 €
3,200,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
8,000,000 €
8,000,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 11,000 متر مربع7 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,012 متر مربع5 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
15,000,000 €
15,000,000 €
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 2,600 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
5,800,000 €
5,800,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
4,200,000 €
4,200,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,551 متر مربع5 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
7,000,000 €
7,000,000 €
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 2,311 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
7,850,000 €
7,850,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,450 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
6,500,000 €
6,500,000 €
مساحت کل: 320 متر مربعمساحت زمین: 1,338 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
12,000,000 €
12,000,000 €
مساحت کل 550 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
13,000,000 €
13,000,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع15 اتاق خواب9 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 415 متر مربعمساحت زمین: 1,819 متر مربع6 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 600 متر مربع10 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1,480,000 €
1,480,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 800 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
2,650,000 €
2,650,000 €
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 509 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 1,800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1,590,000 €
1,590,000 €
مساحت کل: 155 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه. 5,900,000 €
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل: 230 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
5,750,000 €
5,750,000 €
مساحت کل: 270 متر مربعمساحت زمین: 950 متر مربع3 اتاق خواب
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از