• еще ...
 • ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
260k – 3.7M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در ویلفرانش سور مر

42 ملک در
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
289,000 € 8,757 € per m²
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
699,000 € 8,321 € per m²
699,000 €
مساحت کل 84 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3 floor of 4
1,180,000 € 9,833 € per m²
1,180,000 €
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3 floor of 4
698,000 € 11,830 € per m²
698,000 €
مساحت کل 59 متر مربع1 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3 floor of 5
890,000 € 11,866 € per m²
890,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
790,000 € 7,383 € per m²
790,000 €
مساحت کل 107 متر مربع3 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
5 floor of 7
595,000 € 7,000 € per m²
595,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3 floor of 5
650,000 € 9,558 € per m²
650,000 €
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
2 floor of 4
660,000 € 8,250 € per m²
660,000 €
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,700,000 € 18,226 € per m²
3,700,000 €
مساحت کل 203 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1,150,000 €
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
720,000 € 6,857 € per m²
720,000 €
مساحت کل 105 متر مربع2 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1,290,000 € 15,542 € per m²
1,290,000 €
مساحت کل 83 متر مربع1 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
2 floor of 5
450,000 €
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1,980,000 € 13,750 € per m²
1,980,000 €
مساحت کل 144 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
2 floor of 4
390,000 € 6,610 € per m²
390,000 €
مساحت کل 59 متر مربع2 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1,150,000 € 14,375 € per m²
1,150,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
4 floor of 4
350,000 € 9,210 € per m²
350,000 €
مساحت کل 38 متر مربع1 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
995,000 € 9,128 € per m²
995,000 €
مساحت کل 109 متر مربع3 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
1 floor of 5
260,000 € 6,666 € per m²
260,000 €
مساحت کل 39 متر مربع1 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
690,000 € 7,263 € per m²
690,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
840,000 € 12,000 € per m²
840,000 €
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
3,500,000 € 14,000 € per m²
3,500,000 €
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
750,000 € 7,500 € per m²
750,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب
ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
320,000 € 8,421 € per m²
320,000 €
مساحت کل 38 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 42 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از