آپارتمان
125k – 18.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در فرانسه

2,388 ملک در
From 295,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 35 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 258,000 €
سال ساخت: 2026.IIIدر جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 248,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 120 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 340,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
1 month ago
From 402,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
1 month ago
From 239,000 €
سال ساخت: 2026.IIIدر جمع 150 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 360,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 124 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 450,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 16 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 276,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 51 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 314,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 58 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 265,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 32 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
558,000 €
مساحت کل 73 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
From 314,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 29 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 300,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 25 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 405,000 €
سال ساخت: 2026.Iدر جمع 44 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 355,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
1,490,000 €
مساحت کل 111 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
From 370,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 40 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 228,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 80 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
937,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
From 306,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 160 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 222,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 210 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 200,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 180 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
3,856,000 €
مساحت کل 167 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
From 400,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 350 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
25-1 در 2388 مورد, صفحه 1 در 96
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از