واحد های اجاره ای
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
97k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

واحداجاره ای فروشی در Europe

77 ملک در
770,000 €
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 5.0%
2,500,000 €
مساحت کل 260 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
200,000 €250,000 €
مساحت کل 137 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانهسود آوری 3.65%
We organise online viewings on request
1 month ago
261,000 €
مساحت کل 109 متر مربع3 حمام های جداگانهسود آوری 4.5%
We organise online viewings on request
213,000 €
مساحت کل 26 متر مربع1 حمام جداگانهسود آوری 4.47%
We organise online viewings on request
337,000 €
مساحت کل 43 متر مربع1 حمام جداگانهسود آوری 3.83 %
We organise online viewings on request
190,000 €
مساحت کل 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
360,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
115,000 €
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
130,000 €
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 6.0%
We organise online viewings on request
1,295,000 €
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانهسود آوری 5.0%
140,000 €
1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 5.2 %
820,000 €
مساحت کل 87 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
135,000 €
مساحت کل 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 4.9%
We organise online viewings on request
1,000,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانهسود آوری 5.0%
220,000 €
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خوابسود آوری 4.0%
700,000 €
مساحت کل 103 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانهسود آوری 4.0%
720,000 €
مساحت کل 122 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانهسود آوری 4.0%
505,000 €
مساحت کل 115 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانهسود آوری 5.0%
800,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانهسود آوری 4.0%
260,000 €
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانهسود آوری 4.0%
790,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
270,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
339,000 €
مساحت کل 88 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 3.75%
230,000 €
مساحت کل 20 متر مربع1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 77 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از