خانه، ویلا،خانه روستایی
126k – 3.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در پراگ

36 ملک در
1,177,000 €
مساحت کل 486 متر مربعمساحت زمین: 649 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
605,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 698 متر مربع8 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,362,000 €
مساحت کل 292 متر مربعمساحت زمین: 582 متر مربع9 اتاق خواب
1 month ago
610,000 €
مساحت کل 151 متر مربعمساحت زمین: 311 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,095,000 €
مساحت کل 303 متر مربعمساحت زمین: 487 متر مربع9 اتاق خواب
826,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 1,322 متر مربع8 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
1,088,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 676 متر مربع7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
1,155,000 €
مساحت کل 346 متر مربعمساحت زمین: 777 متر مربع7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
1,496,000 €
مساحت کل 518 متر مربعمساحت زمین: 848 متر مربع8 اتاق خواب1 حمام جداگانه
126,000 €
مساحت کل 40 متر مربعمساحت زمین: 288 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
277,000 €
مساحت کل 32 متر مربعمساحت زمین: 679 متر مربع3 اتاق خواب
درخواست قیمت
مساحت کل 686 متر مربعمساحت زمین: 983 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
درخواست قیمت
مساحت کل 702 متر مربعمساحت زمین: 1,007 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
872,000 €
مساحت کل 169 متر مربعمساحت زمین: 471 متر مربع4 اتاق خواب
1,015,000 €
مساحت کل 217 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع
4 weeks ago
1,140,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,357 متر مربع3 اتاق خواب
درخواست قیمت
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 1,984 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
905,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 757 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
درخواست قیمت
مساحت کل 427 متر مربعمساحت زمین: 1,322 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
درخواست قیمت
مساحت کل 965 متر مربعمساحت زمین: 625 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
1 month ago
2,358,000 €
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 1,721 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
درخواست قیمت
مساحت کل 460 متر مربعمساحت زمین: 798 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,755,000 €
مساحت کل 750 متر مربعمساحت زمین: 3,840 متر مربع
درخواست قیمت
مساحت کل 278 متر مربعمساحت زمین: 1,019 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
درخواست قیمت
مساحت کل 468 متر مربعمساحت زمین: 788 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
25-1 در 36 مورد, صفحه 1 در 2