خانه، ویلا،خانه روستایی
276k – 3.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در پراگ

29 ملک در
1,957,000 €
مساحت کل 383 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,181,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,169,000 €
مساحت کل 486 متر مربعمساحت زمین: 649 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
641,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 665 متر مربع8 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
782,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 525 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
606,000 €
مساحت کل 151 متر مربعمساحت زمین: 311 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
1,017,000 €
مساحت کل 303 متر مربعمساحت زمین: 487 متر مربع9 اتاق خواب
1,486,000 €
مساحت کل 518 متر مربعمساحت زمین: 848 متر مربع8 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,173,000 €
مساحت کل 425 متر مربعمساحت زمین: 517 متر مربع9 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
276,000 €
مساحت کل 32 متر مربعمساحت زمین: 679 متر مربع3 اتاق خواب
2 weeks ago
806,000 €
مساحت کل 480 متر مربعمساحت زمین: 950 متر مربع2 حمام جداگانه
872,000 €
مساحت کل 169 متر مربعمساحت زمین: 471 متر مربع4 اتاق خواب
405,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 1,057 متر مربع1 اتاق خواب
1,140,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,357 متر مربع3 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 1,984 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 950 متر مربعمساحت زمین: 625 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 934 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 460 متر مربعمساحت زمین: 798 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,755,000 €
مساحت کل 750 متر مربعمساحت زمین: 3,840 متر مربع
1,330,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 680 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,243,000 €
مساحت کل 356 متر مربعمساحت زمین: 973 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 999 متر مربعمساحت زمین: 9,999,791 متر مربع
332,000 €
مساحت کل 156 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
307,000 €
مساحت کل 140 متر مربع
2,613,000 €
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,342,000 €
مساحت کل 345 متر مربعمساحت زمین: 262 متر مربع
314,000 €
مساحت کل 100 متر مربع
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 120 متر مربع
3,245,000 €
مساحت کل 965 متر مربعمساحت زمین: 1,374 متر مربع