آپارتمان
110k – 3.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در پراگ

472 ملک در
515,000 €
مساحت کل 142 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,101,000 €
مساحت کل 193 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
317,000 €
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
737,000 €
مساحت کل 181 متر مربع3 اتاق خواب
363,000 €
مساحت کل 103 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
426,000 €
مساحت کل 135 متر مربع
381,000 €
مساحت کل 106 متر مربع1 حمام جداگانه
309,000 €
مساحت کل 56 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
435,000 €
مساحت کل 95 متر مربع
168,000 €
مساحت کل 44 متر مربع1 اتاق خواب
360,000 €
مساحت کل 85 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
288,000 €
مساحت کل 63 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
730,000 €
مساحت کل 186 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
394,000 €
مساحت کل 88 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
272,000 €
مساحت کل 56 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
579,000 €
مساحت کل 96 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
851,000 €
مساحت کل 145 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
349,000 €
مساحت کل 71 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
321,000 €
مساحت کل 67 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
476,000 €
مساحت کل 163 متر مربع3 اتاق خواب
1,372,000 €
مساحت کل 170 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
760,000 €
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
288,000 €
مساحت کل 62 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
308,000 €
مساحت کل 46 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
274,000 €
مساحت کل 81 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
25-1 در 472 مورد, صفحه 1 در 19