• more ...
 • Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.5M – 3.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های لوکس/لاکچری استخر داردر Coral Bay

17 ملک در
2,600,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب
1,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,600,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 1,120 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,852,000 €
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,850,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 1,338 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
1,930,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 2,699 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,300,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3,230,000 €
مساحت کل 295 متر مربعمساحت زمین: 712 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,399,000 €
مساحت کل 441 متر مربعمساحت زمین: 638 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل 267 متر مربعمساحت زمین: 1,251 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2,150,000 €
مساحت کل 392 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
2,200,000 €
مساحت کل 515 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
1,700,000 €
مساحت کل 260 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل 245 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,100,000 €
مساحت کل 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 207 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 1,634 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,600,000 €
2,600,000 €
مساحت کل 430 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 3,100,000 €
3,100,000 €
مساحت کل 615 متر مربعمساحت زمین: 2,711 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 3,700,000 €
3,700,000 €
مساحت کل 706 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,800 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 558 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 2,025,000 €
2,025,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 173 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,850 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,500,000 €
1,500,000 €
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 3,400,000 €
3,400,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 5,381 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 1,338 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 168 متر مربعمساحت زمین: 1,201 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,795,000 €
1,795,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,800,000 €
2,800,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 854 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,280,000 €
2,280,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,529 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 3,100,000 €
3,100,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 2,148 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 2,600,000 €
2,600,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 3,368 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 1,854,000 €
1,854,000 €
مساحت کل 532 متر مربعمساحت زمین: 1,151 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 43 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از