• more ...
 • Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
289k – 3.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
430,000 €
مساحت کل 177 متر مربعمساحت زمین: 520 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
420,000 €
مساحت کل 146 متر مربعمساحت زمین: 520 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
500,000 €
مساحت کل 185 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,250,000 €
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
289,000 €
مساحت کل 136 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,600,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب
1,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
335,000 €
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 405 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
548,000 €
مساحت کل 175 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,600,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 1,120 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
900,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
430,000 €
مساحت زمین: 405 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
525,000 €
مساحت کل 175 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
642,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,058,000 €
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
800,000 €
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 1,720 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
628,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 524 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
695,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 1,344 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
1,850,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 1,338 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
575,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
490,000 €
مساحت کل 182 متر مربعمساحت زمین: 984 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
871,000 €
مساحت کل 239 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
869,000 €
مساحت کل 239 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 64 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از