• more ...
 • پوره, Istria County, کرواسی
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
330k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
2,500,000 €
مساحت کل 392 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,266,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع17 حمام های جداگانه
430,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 380 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
550,000 €
مساحت کل 124 متر مربعمساحت زمین: 390 متر مربع2 حمام های جداگانه
330,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 60 متر مربع3 حمام های جداگانه
1,450,000 €
مساحت کل 426 متر مربعمساحت زمین: 473 متر مربع
1 month ago
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Medulin, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 16 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Fažana, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 104 متر مربعمساحت زمین: 396 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Vrsar, Istria County, کرواسی. 948,000 €
948,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 749 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,300,000 €
1,300,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 745 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Vrsar, Istria County, کرواسی. 948,000 €
948,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 821 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – روینج, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 162 متر مربعمساحت زمین: 206 متر مربع2 حمام های جداگانه
ویلا – Novigrad (Istria County), Istria County, کرواسی. 970,000 €
970,000 €
مساحت کل 264 متر مربعمساحت زمین: 417 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Medulin, Istria County, کرواسی. 1,280,000 €
1,280,000 €
مساحت کل 267 متر مربعمساحت زمین: 425 متر مربع4 حمام های جداگانه
خانه – Medulin, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 300 متر مربع
ویلا – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 238 متر مربعمساحت زمین: 986 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Banjole (Croatia), Istria County, کرواسی. 990,000 €
990,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 886 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – پولا, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع2 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Medulin, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
خانه – Istria County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,150 متر مربع5 حمام های جداگانه
خانه – Labin, Istria County, کرواسی. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 حمام های جداگانه
خانه – Fažana, Istria County, کرواسی. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 315 متر مربعمساحت زمین: 642 متر مربع6 حمام های جداگانه
ویلا – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 530 متر مربع
خانه – Medulin, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 263 متر مربع
خانه – پولا, Istria County, کرواسی. 360,000 €
360,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Umag, Istria County, کرواسی. 898,000 €
898,000 €
مساحت کل 212 متر مربعمساحت زمین: 418 متر مربع3 حمام های جداگانه
خانه – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,050 متر مربع6 حمام های جداگانه
خانه – Ližnjan, Istria County, کرواسی. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 429 متر مربعمساحت زمین: 1,140 متر مربع5 حمام های جداگانه
خانه – Ližnjan, Istria County, کرواسی. 1,350,000 €
1,350,000 €
مساحت کل 328 متر مربعمساحت زمین: 1,132 متر مربع5 حمام های جداگانه
خانه – Umag, Istria County, کرواسی. 1,540,000 €
1,540,000 €
مساحت کل 218 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع5 حمام های جداگانه
25-1 در 162 مورد, صفحه 1 در 7