• more ...
 • پوره, Istria County, کرواسی
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
330k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
430,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 380 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
2,266,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع17 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,500,000 €
مساحت کل 392 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
770,000 €
مساحت کل 292 متر مربعمساحت زمین: 452 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,562,000 €
مساحت کل 395 متر مربعمساحت زمین: 1,415 متر مربع4 اتاق خواب
330,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 60 متر مربع3 حمام های جداگانه
445,000 €
مساحت کل 175 متر مربعمساحت زمین: 75 متر مربع2 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Vrsar, Istria County, کرواسی. 948,000 €
948,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 749 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Vrsar, Istria County, کرواسی. 948,000 €
948,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 821 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Banjole (Croatia), Istria County, کرواسی. 990,000 €
990,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 886 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 238 متر مربعمساحت زمین: 986 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Labin, Istria County, کرواسی. 470,000 €
470,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Fažana, Istria County, کرواسی. 839,000 €
839,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 510 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Peroj, Vodnjan, Istria County, کرواسی. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 344 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Medulin, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 740 متر مربع5 حمام های جداگانه
خانه – Banjole (Croatia), Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 152 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Medulin, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 380 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
خانه – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,300,000 €
1,300,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 745 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Banjole (Croatia), Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 158 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Novigrad (Istria County), Istria County, کرواسی. 970,000 €
970,000 €
مساحت کل 264 متر مربعمساحت زمین: 417 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Medulin, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 300 متر مربع
ویلا – پولا, Istria County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,150 متر مربع5 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Medulin, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
خانه – Fažana, Istria County, کرواسی. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 315 متر مربعمساحت زمین: 642 متر مربع6 حمام های جداگانه
خانه – Medulin, Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 263 متر مربع
ویلا – Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 530 متر مربع
خانه – Banjole (Croatia), Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 حمام های جداگانه
خانه – Ližnjan, Istria County, کرواسی. 1,350,000 €
1,350,000 €
مساحت کل 328 متر مربعمساحت زمین: 1,132 متر مربع5 حمام های جداگانه
خانه – Pomer, Istria County, کرواسی. 690,000 €
690,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,700 متر مربع5 حمام های جداگانه
خانه – پولا, Istria County, کرواسی. 360,000 €
360,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Banjole (Croatia), Istria County, کرواسی. Price on request
Price on request
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع3 حمام های جداگانه
25-1 در 146 مورد, صفحه 1 در 6