100k – 17M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در کرواسی

1,415 ملک در
125,000 €
مساحت کل: 69 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
307,000 €
مساحت کل: 120 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
155,000 €
مساحت کل: 70 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع2 حمام جداگانه
305,000 €
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
775,000 €
مساحت کل: 384 متر مربعمساحت زمین: 806 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
155,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
310,000 €
مساحت زمین: 665 متر مربع9 اتاق خواب3 حمام جداگانه
270,000 €
مساحت زمین: 190 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
400,000 €
مساحت کل: 119 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
112,000 €
مساحت کل: 68 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
950,000 €
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 904 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
235,000 €
مساحت کل: 118 متر مربعمساحت زمین: 452 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 520 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل: 175 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
210,000 €
مساحت کل: 130 متر مربعمساحت زمین: 227 متر مربع1 حمام جداگانه
270,000 €
مساحت کل: 164 متر مربعمساحت زمین: 452 متر مربع2 حمام جداگانه
990,000 €
مساحت کل: 273 متر مربعمساحت زمین: 884 متر مربع3 حمام جداگانه
650,000 €
مساحت کل: 174 متر مربعمساحت زمین: 682 متر مربع3 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل: 145 متر مربعمساحت زمین: 665 متر مربع4 حمام جداگانه
390,000 €
مساحت کل: 281 متر مربعمساحت زمین: 456 متر مربع2 حمام جداگانه
990,000 €
مساحت کل: 335 متر مربعمساحت زمین: 1,093 متر مربع5 حمام جداگانه
260,000 €
مساحت کل: 128 متر مربع2 حمام جداگانه
200,000 €
مساحت کل: 99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
180,000 €
مساحت کل: 124 متر مربع2 حمام جداگانه
25-1 در 1415 مورد, صفحه 1 در 57
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079165862277
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.5% شروع درصد رهن از